Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Slesvig-Holstein

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Bygg ordnet.dk
2 Dreiel textilnet.dk
3 Havre
4 Kammer, hornkammer
5 Kofferter
6 Kringler
7 Malt
8 Mjød
9 Ost
10 Rug
11 Smør
12 Stigbøyler
13 Tvebakker lokalhistoriewiki.no