Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Trelastutførsel fra Holmestrand

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alling, 10 alen, enkelte ordnet.dk
2 Alling, 12 alen, doble ordnet.dk
3 Alling, 12 alen, enkelte ordnet.dk
4 Alling, 7 alen, enkle ordnet.dk
5 Alling, 8 alen, enkelte
6 Bjelker, gran, 14 alen, 1 fot brede
7 Bjelker, gran, 14 alen, under 1 fot brede
8 Bjelker, gran, 16 alen, 1 fot brede
9 Bjelker, gran, 16 alen, under 1 fot brede
10 Båndstaker urn.nb.no
11 Båndstaker, til halve tønner urn.nb.no
12 Fiskestenger
13 Håndspiker www.naob.no
14 Jufferter, dobbelte lokalhistoriewiki.no
15 Jufferter, enkelte lokalhistoriewiki.no
16 Knær, granknær
17 Lekter til steintak ordnet.dk
18 Lekter til stråtak ordnet.dk
19 Sperrer, 15 fot
20 Sperrer, 20 fot
21 Sperrer, Capper sperrer
22 Spirer, 7 palmer lokalhistoriewiki.no
23 Spirer, under palms
24 Ved, bjørkeved
25 Ved, or
26 Åretrær