Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Utenlandske varer fra innenlandske steder

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Brennevin, fransk
2 Eddik, vineddik
3 Glass, Vindusglass, fransk
4 Glass, Vindusglass, lübsk
5 Hamp
6 Humle
7 Hør ordnet.dk
8 Kirsey lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
9 Malt, engelsk
10 Salt, fransk
11 Salt, spansk
12 Skottemel
13 Steinkull
14 Tobakk, rulletobakk, engelsk ordnet.dk
15 Tobakk, rulletobakk, hollandsk ordnet.dk
16 Vin, fransk