Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Utenlandske varer fra innenlandske steder - tidligere fortollet

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Baj, bøffelbaj textilnet.dk
2 Blår lokalhistoriewiki.no
3 Glass, drikkeglass
4 Hamp
5 Humle
6 Lin ordnet.dk
7 Salt, fransk
8 Salt, spansk
9 Sirup
10 Sukker, brunt
11 Svisker
12 Tobakk, fabrikkert i øst
13 Tobakksblader
14 Vin, fransk