Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Utenlandske varer til innenlandske steder

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Appelsiner
2 Glass, drikkeglass
3 Harpiks
4 Rug
5 Sild, skotsk
6 Sitroner
7 Steinkull
8 Tobakk, engelsk
9 Tobakk, hollandsk
10 Tobakksblader