Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Utført til fremmede steder

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alling, 10 alen ordnet.dk
2 Alling, 12 alen ordnet.dk
3 Alling, 16 alen ordnet.dk
4 Alling, 7 alen ordnet.dk
5 Alling, 8 alen ordnet.dk
6 Begerholt lokalhistoriewiki.no
7 Bjelker, furu
8 Bjelker, gran
9 Bord, lind
10 Deeler, furu og gran
11 Jufferter, dobbelte lokalhistoriewiki.no
12 Jufferter, enkelte lokalhistoriewiki.no
13 Juk ordnet.dk
14 Kopper
15 Lekter til steintak ordnet.dk
16 Lekter til stråtak ordnet.dk
17 Sperrer, 15, 16,18 fot
18 Sperrer, 20 fot
19 Sperrer, 25 fot
20 Spirer, 10 til 11 palmer lokalhistoriewiki.no
21 Spirer, 8 palmer lokalhistoriewiki.no
22 Tømmer, osp og lind
23 Ved
24 Ved, bjørkeved
25 Ved, or
26 Ved, splittved
27 Årer
28 Åretrær, 12 til 14 fot lange
29 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ??