Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Utført trelast

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alling, 10 alen ordnet.dk
2 Alling, 12 alen ordnet.dk
3 Alling, 12 alen, doble ordnet.dk
4 Alling, 12 alen, enkelte ordnet.dk
5 Alling, 14 alen ordnet.dk
6 Alling, 6 til 7 alen ordnet.dk
7 Alling, 7 alen ordnet.dk
8 Alling, 8 alen ordnet.dk
9 Alling, 9 alen
10 Barkholt, dobbelte lokalhistoriewiki.no
11 Barkholt, enkelte lokalhistoriewiki.no
12 Barkholt, osp lokalhistoriewiki.no
13 Begerholt lokalhistoriewiki.no
14 Bjelker, 10 alen
15 Bjelker, 12 alen, enkelte
16 Bjelker, 20 alen
17 Bjelker, furu
18 Bjelker, furu, 12 alen, 14 palmer, dobbelte
19 Bjelker, furu, 14 alen, 14 palmer
20 Bjelker, furu, 14 alen, 18 og 19 fot lange, 1 fot og under brede
21 Bjelker, furu, 16 alen, 14 palmer
22 Bjelker, furu, 18 alen, 14 palmer
23 Bjelker, furu, dobbelte
24 Bjelker, furu, enkelte
25 Bjelker, gran, 10 alen, 16 palmer
26 Bjelker, gran, 12 alen, 16 palmer, enkelte
27 Bjelker, gran, 12 alen, 16 palmer tykke, dobbelte
28 Bjelker, gran, 14 alen, 16 palmer
29 Bjelker, gran, 14 alen, 1 fot brede
30 Bjelker, gran, 14 alen, under 1 fot
31 Bjelker, gran, 16 alen, 16 palmer
32 Bjelker, gran, 16 alen, under 1 fot brede
33 Bjelker, gran, 18 alen, 16 palmer
34 Bjelker, gran, 18 alen, 1 fot eller under brede
35 Bjelker, gran, 18 alen, under 1 fot brede
36 Bjelker, gran, 6 alen
37 Bjelker, gran, 6 til 7 alen
38 Bjelker, gran, 7 alen, 16 palmer
39 Bjelker, gran, 8 alen, 16 palmer
40 Bjelker, skotske
41 Bjørketrær
42 Boge stolper som var gamle
43 Bokhvete
44 Bord, Asp
45 Bord, hugne
46 Bord, lind
47 Bord, til båt, små
48 Båndstaker urn.nb.no
49 Deeler
50 Deeler, furu
51 Deeler, furu og gran
52 Deeler, gran
53 Deeler, gran, halve
54 Deeler, halve
55 Deeler, vrak
56 Døchtige furumaster, 10 alner, 11 palmer
57 Døchtige furumaster, 12 alner, 13 palmer
58 Døchtige furumaster, 14 alner, 15 palmer
59 Døchtige furumaster, 16 alner, 17 palmer
60 Døchtige furumaster, 18 alner, 19 palmer
61 Døchtige furumaster, 20 palmer
62 Døchtige furumaster, 21 palmer
63 Døchtige furumaster, 22 palmer
64 Døchtige furumaster, 23 palmer
65 Døktige furuspirer, 10 alen, 11 palmer
66 Døktige furuspirer, 12 alen, 13 palmer
67 Døktige furuspirer, 14 alen, 15 palmer
68 Døktige furuspirer, 16 alen, 17 palmer
69 Døktige furuspirer, 18 alen, 19 palmer
70 Døktige granspirer, 10 alen 11 palmer
71 Døktige granspirer, 12 alen 13 palmer
72 Døktige granspirer, 14 alen 15 palmer
73 Døktige granspirer, 16 alen 17 palmer
74 Humlestenger ordnet.dk
75 Hustømmer
76 Hør ordnet.dk
77 Håndspiker www.naob.no
78 Jufferter, dobbelte lokalhistoriewiki.no
79 Jufferter, enkelte lokalhistoriewiki.no
80 Knær, granknær
81 Langverk
82 Last og vragdehler
83 Lekter
84 Lekter til steintak ordnet.dk
85 Lekter til stråtak ordnet.dk
86 Lodbjelker, 18 palmer, vrak lokalhistoriewiki.no
87 Lodbjelker, furu, 10 alen, 11 palmer lokalhistoriewiki.no
88 Lodbjelker, furu, 12 alen, 13 palmer lokalhistoriewiki.no
89 Lodbjelker, furu, 14 alen, 15 palmer lokalhistoriewiki.no
90 Lodbjelker, furu, 16 alen, 17 palmer lokalhistoriewiki.no
91 Lodbjelker, furu, 18 alen, 19 palmer lokalhistoriewiki.no
92 Lodbjelker, furu, 20 alen, 21 palmer lokalhistoriewiki.no
93 Lodbjelker, furu, 24 palmer lokalhistoriewiki.no
94 Lodbjelker, gran lokalhistoriewiki.no
95 Lodbjelker, gran, 12 alen, 13 palmer lokalhistoriewiki.no
96 Lodbjelker, gran, 14 alen, 15 palmer lokalhistoriewiki.no
97 Lodbjelker, gran, 16 alen, 17 palmer lokalhistoriewiki.no
98 Lodbjelker, gran, 16 palmer, vrak lokalhistoriewiki.no
99 Lodbjelker, gran, 18 alen, 19 palmer lokalhistoriewiki.no
100 Master, gran, 10 alen, 11 palmer
101 Planker, furu
102 Rafter lokalhistoriewiki.no
103 Slagvoller ordnet.dk
104 Sperrer, 14 til 15 fot
105 Sperrer, 15 fot
106 Sperrer, 20 fot
107 Sperrer, 30 fot
108 Sperrer, Capper sperrer
109 Spirer, 20 fot lokalhistoriewiki.no
110 Spirer, 7 palmer lokalhistoriewiki.no
111 Spirer, eik, 10 palmer
112 Spirer, eik, 6 palmer
113 Spirer, eik, 7 palmer
114 Spirer, eik, 8 palmer
115 Spirer, eik, 9 palmer
116 Spirer, eik, underpalm
117 Spirer, furu, vrak
118 Spirer, gran, vrak
119 Spirer, under 7 palm
120 stav afhug legter
121 Staver, 15 fots
122 Staver, einerstaver
123 Staver, emmerstaver ordnet.dk
124 Steek
125 Stolper, bjerkestolper
126 Stolper, små
127 Tjære
128 Tømmer, ask
129 Tømmer, Furu og gran, dobbelte, 12 aller, 21 og 22 fot lange, over og under 1/2 fot bred
130 Tømmer, osp
131 Tønnestaver, halve
132 Udøchtige master, 10 palmer
133 Udøchtige master, 12 alen, 13 palmer
134 Udøchtige master, 14 alen, 15 palmer
135 Udøchtige master, 16 alen, 17 palmer
136 Udøchtige master, 18 alen, 19 palmer
137 Udøchtige master, 20 palmer
138 Udøchtige master, 21 palmer
139 Udøchtige master, 22 palmer
140 Vebber
141 Ved
142 Ved, bjørkeved
143 Ved, bøk
144 Ved, einerved
145 Ved, gran
146 Ved, or
147 Vindebommer ordnet.dk
148 Åretrær
149 ÅÅÅ Må sjekkes ???
150 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ??