Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Utført trelast, uspesifisert destinasjon

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alling, 12 alen, enkelte ordnet.dk
2 Alling, 14 alen ordnet.dk
3 Alling, 7 alen ordnet.dk
4 Alling, 9 alen
5 Bjelker, 10 alen, enkelte
6 Bjelker, 12 alen, enkelte
7 Bjelker, 7 alen, enkelte
8 Bjelker, 8 alen, enkelte
9 Bjelker, gran, 14 alen, 1 fot brede
10 Bjelker, gran, 14 alen, under 1 fot
11 Bjelker, gran, dobbelte, 12 alen, under 1/2 fot brede
12 Båndstaker urn.nb.no
13 Båndstaker, til halve tønner urn.nb.no
14 Deeler, furu
15 Fiskestenger
16 Harvebul ordnet.dk
17 Hasselkulte ordnet.dk
18 Håndspiker www.naob.no
19 Jufferter, dobbelte lokalhistoriewiki.no
20 Jufferter, enkelte lokalhistoriewiki.no
21 Knær, granknær
22 Lekter til steintak ordnet.dk
23 Lekter til stråtak ordnet.dk
24 Sengestolper
25 Severins
26 Sperrer, 15 fot
27 Sperrer, Capper sperrer
28 Spirer, 7 palmer lokalhistoriewiki.no
29 Spirer, diverse palmer
30 Ved, bjørkeved
31 Ved, einerved
32 Ved, or
33 Vindebommer ordnet.dk
34 Åretrær