Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Utført trelast??

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alling, 10 alen ordnet.dk
2 Alling, 12 alen ordnet.dk
3 Alling, 16 alen ordnet.dk
4 Alling, 7 alen ordnet.dk
5 Alling, 8 alen ordnet.dk
6 Barkun, dobbelte ordnet.dk
7 Barkun, enkelte ordnet.dk
8 Bjelker, eik, 9, 10, 11, 12 alen, under 1 fot i kanten
9 Båndstaker urn.nb.no
10 Danmarkslekter
11 Deeler, eik
12 Deeler, furu og gran
13 Deeler, vrak
14 Jufferter, enkelte lokalhistoriewiki.no
15 Lekter til steintak ordnet.dk
16 Lekter til stråtak ordnet.dk
17 Oplerder
18 Roerspinder
19 Sleber
20 Sperrer, 15 fot
21 Stolper, eik, 8,7 og 6 alen lang
22 Ved, bjørkeved
23 Ved, or
24 Åretrær, 12 til 14 fot lange