Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Utført varer

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Bjelker, 10 alen
2 Bjelker, 12 alen, enkelte
3 Bjelker, 12 alen, over 1/2 fot brede, dobbelte
4 Bjelker, 12 alen, under 1/2 fot brede, dobbelte
5 Bjelker, 14 alen, 1 fot brede
6 Bjelker, 14 alen, under 1 fot brede
7 Bjelker, 16 alen, 1 fot brede
8 Bjelker, 16 alen, under 1 fot brede
9 Bjelker, 18 alen, 1 fot brede
10 Bjelker, 7 alen
11 Bjelker, 8 alen
12 Bord
13 Båndstaker urn.nb.no
14 Ved, bjørkeved
15 Ved, bøk
16 Ved, or