Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Utførte varer og trelast

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alling, 10 alen ordnet.dk
2 Alling, 12 alen ordnet.dk
3 Alling, 14 alen ordnet.dk
4 Alling, 16 alen ordnet.dk
5 Alling, 18 allen ordnet.dk
6 Alling, 7 alen ordnet.dk
7 Alling, 9 alen
8 Band stager
9 Barkholt lokalhistoriewiki.no
10 Bjelker, engelske
11 Blår lokalhistoriewiki.no
12 Bord, vrak
13 Brennevin
14 Bygg og malt
15 Deeler, furu og gran
16 Erter
17 Flesk
18 Flyndre
19 Fransk og bringebærvin
20 Gryn
21 Hagestenger
22 Hatter
23 Havre
24 Hester
25 Humle
26 Hvetemel
27 Hvitting ordnet.dk
28 Hør ordnet.dk
29 Ister ordnet.dk
30 Jern, stangjern
31 Jufferter lokalhistoriewiki.no
32 Kjøtt
33 Kolje
34 Lekter
35 Lerret textilnet.dk
36 Makrell
37 Mel
38 Multer
39 Nürnbergervarer
40 Olmerduk lokalhistoriewiki.no
ordnet.dk
41 Ost
42 Planker
43 Postvogn, gammel
44 Rav
45 Rocher
46 Rug
47 Salt, spansk
48 Sild
49 Sko
50 Slipesteiner ordnet.dk
51 Smør
52 Spærre
53 Stenger, bjerk
54 Såpe, grønnsåpe
55 Tobakk
56 Tømmer, osp
57 Ved
58 Ål