Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Utgående

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alling, 10 alen ordnet.dk
2 Alling, 12 alen, doble ordnet.dk
3 Alling, 12 alen, enkelte ordnet.dk
4 Alling, 7 alen ordnet.dk
5 Alling, 8 alen ordnet.dk
6 Alling, 9 alen
7 Ankerstokker, vrak
8 Barkun, dobbelte ordnet.dk
9 Barkun, enkelte ordnet.dk
10 Begerholt lokalhistoriewiki.no
11 Bjelker, furu, 20 fot, 1 1/2 fot brede
12 Bjelker, furu, 20 fot, 1 fot brede
13 Bjelker, furu, 20 fot, under 1 fot brede
14 Bjelker, furu, 22 fot, 1 1/2 fot brede
15 Bjelker, furu, 22 fot, 1 fot brede
16 Bjelker, furu, 22 fot, under 1 fot brede
17 Bjelker, furu, 25 fot, 1 fot brede
18 Bjelker, furu, 25 fot, under 1 fot brede
19 Bjelker, furu, 27 fot, under 1 fot brede
20 Bord, eik
21 Bord, furu, vrak
22 Båndstaker urn.nb.no
23 Deeler, furu
24 Dugelige ancher stocher
25 Harvebul ordnet.dk
26 Håndspiker www.naob.no
27 Karbon
28 Krumholt ordnet.dk
29 Lekter
30 Nagler, eikenagler, enkelte
31 Orebark
32 Påler, lind
33 Sløyfer
34 Stokker og trær
35 Stolper, eik
36 Tønnestaver, enkelte
37 Ved, askeved
38 Ved, bjørkeved
39 Ved, dobbelt
40 Ved, einerved
41 Åretrær