Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Varer til Hans majestets magasin og munderingssorter

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Baj textilnet.dk
2 Bommesi ordnet.dk
3 Cardescher
4 Chalon textilnet.dk
5 Draget ordnet.dk
6 Felttegn ordnet.dk
7 Flintstein
8 Hatter, med galoner lokalhistoriewiki.no
9 Kirsey lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
10 Klede og baj
11 Knapper, kjoleknapper
12 Olmerduk lokalhistoriewiki.no
ordnet.dk
13 Overoffisers munderingsklær med hatter ordnet.dk
14 Rask lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
15 Rug