Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra audefinert

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alling, 12 alen, enkelte ordnet.dk
2 Bjelker, gran, 14 alen, under 1 fot
3 Bjelker, gran, 16 alen, 1 fot brede
4 Bjelker, gran, 16 alen, under 1 fot brede
5 Bjelker, gran, 18 alen, 1 fot brede
6 Bjelker, gran, 20 alen, under 1 fot brede
7 Båndstaker urn.nb.no
8 Båndstaker, til halve tønner urn.nb.no
9 Furu, 12 alen, dobbelte
10 Knær, granknær
11 Lekter til steintak ordnet.dk
12 Lekter til stråtak ordnet.dk
13 Lessetrær ordnet.dk
14 Staker, einerstaker
15 Ved, bjørkeved
16 ÅÅÅ Må sjekkes ???
17 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ??