Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra eNorge

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Barkholt lokalhistoriewiki.no
2 Barkun, dobbelte ordnet.dk
3 Bjelker, eik
4 Blår lokalhistoriewiki.no
5 Bord, eik
6 Bord, eik, båtsbord
7 Bord, furu og gran
8 Bordstokker
9 Brennevin, av korn
10 Brennevin, dansk
11 Brennevin, fransk
12 Brød, flatbrød
13 Byggmel
14 Byggryn
15 Damask
16 Deeler, furu og gran
17 Epler
18 Erter
19 Flesk
20 Flyttegods
21 Glass, drikkeglass
22 Havremel, irsk
23 Humle
24 Hvetemel
25 Hør ordnet.dk
26 Jern, stangjern
27 Jernarbeid
28 Kakkelovner, jern
29 Kakkelovnsføtter
30 Kakkelovnsrister, jern
31 Kavringer
32 Kjøtt
33 Kjøtt, saltet
34 Knær, eikeknær
35 Kobbertøy
36 Laks, røkt
37 Lerret textilnet.dk
38 Makrell, rogn
39 Makrell, salt
40 Malt
41 Malt, engelsk
42 Matter, bastmatter
43 Murstein
44 Nagler, eikenagler
45 Ost
46 Piper, tobakkspiper
47 Planker, eik
48 Pordesoy textilnet.dk
49 Pottemakerarbeid
50 Repslagerarbeid
51 Rugmel
52 Salt, fransk
53 Salt, spansk
54 Skinn, beredt
55 Slegger, jernslegger
56 Slipesteiner ordnet.dk
57 Smør
58 Spirer lokalhistoriewiki.no
59 Spiritus
60 Steinkull
61 Svellinger lokalhistoriewiki.no
62 Svisker
63 Taft textilnet.dk
64 Talg
65 Tauverk
66 Tobakk, engelsk
67 Tobakk, spunnet
68 Tobakksblader
69 Tobakksblader, engelsk
70 Tørrfisk
71 Ungarsk vann lokalhistoriewiki.no
72 Ved, bjørkeved
73 Ved, furu
74 Vin, fransk
75 Zittere
76 Øl
77 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ??