Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra udefinert

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alling, 12 alen, enkelte ordnet.dk
2 Alling, 6 til 7 allinger, enkelte
3 Båndstaker urn.nb.no
4 Båndstaker, til halve tønner urn.nb.no
5 Furu, 12 alen, dobbelte, under 1/2 fot
6 Furu, 18 alen, under 1 fot brede
7 Jufferter, dobbelte lokalhistoriewiki.no
8 Jufferter, enkelte lokalhistoriewiki.no
9 Knær, granknær
10 Lekter til steintak ordnet.dk
11 Lekter til stråtak ordnet.dk
12 Sperrer lokalhistoriewiki.no
13 Staker, gran
14 Stolper, eik
15 Tømmer, osp
16 Ved, bjørkeved
17 Ved, bøk
18 Ved, or
19 Vindebommer ordnet.dk
20 Åretrær
21 ÅÅÅ Må sjekkes ???
22 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ??