Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varegruppen: Skinn, hud, lær og pels

Søk etter disse varene samlet.

Nr. Vare
1 Forverk
2 Huder og skinn
3 Huder og skinn, beredt
4 Huder og skinn, rein
5 Hudlær
6 Ilderrumper
7 Lær
8 Lær, avfallslær
9 Lær, barket
10 Lær, beredt
11 Lær, engelsk
12 Lær, engelsk, beredt
13 Lær, fremmed og innenlandsk
14 Lær, garvet
15 Lær, gull-lær
16 Lær, hollandsk
17 Lær, puntlær, halve
18 Lær, puntlær, hele
19 Lær, puntlær, norsk
20 Lær, puntlær eller huder av stort kveg
21 Lær, ruslær
22 Lær, semslær
23 Lær, svart
24 Lær, sølvlær
25 Lær, sålelær
26 Lær, sålelær, barket
27 Lær, valrosslær
28 Lær og huder, tørre og barket
29 Pels
30 Pels, bjørn
31 Pels, hansker, lerret og dynevar
32 Pels, lam
33 Pels, skinn
34 Pels, ull
35 Pelser, av forverk
36 Pelser, hareskinn
37 Pelskåpe
38 Pelsverk
39 Rev, levende
40 Reverumper
41 Skinn, lam
42 Skinn, lam, 1 riksdaler per dekar
43 Skinn, lam, beredt
44 Skinn, lam, forverk
45 Skinn, lam, saltet
46 Skinn, lam, uberedte
47 Skinn, lam og killing, uberedt
48 Skinn, los
49 Skinn, Murmelskinn
50 Skinn, mår
51 Skinn, mår, 16 skilling per stykk
52 Skinn, mår, a 48 skilling
53 Skinn, mår, a 64 skilling
54 Skinn, mår, uberedt
55 Skinn, oter
56 Skinn, oter, a 16 skilling
57 Skinn, oter, uberet
58 Skinn, oter 32 skilling per stykk
59 Skinn, oter a 1 riksdaler
60 Skinn, oter eller katt
61 Skinn, oter og mår
62 Skinn, oter og rev
63 Skinn, portugisisk
64 Skinn, reinkalv
65 Skinn, reinkalv, beredte
66 Skinn, reinsdyrskinn
67 Skinn, reinsdyrskinn, beredt
68 Skinn, reinsdyrskinn, uberedt
69 Skinn, rev, 48 skilling per stykk
70 Skinn, rev, 64 skilling per stykk
71 Skinn, rev, oter og mår
72 Skinn, reveskinn
73 Skinn, reveskinn, beredt
74 Skinn, reveskinn, blå
75 Skinn, reveskinn, danske
76 Skinn, reveskinn, hvite
77 Skinn, reveskinn, røde, uberedte
78 Skinn, reveskinn, uberedt
79 Skinn, rev og oter
80 Skinn, ruslær
81 Skinn, rusvartskinn
82 Skinn, rødt
83 Skinn, røyskatt
84 Skinn, røyskatt, a 8 skilling
85 Skinn, røyskatt, brune
86 Skinn, saffian
87 Skinn, sau, uberedt