Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varegruppen: Trelast

Søk etter disse varene samlet.

Nr. Vare
1 Bakhun
2 Bakhun, halve
3 Barkholt
4 Barkholt, dobbelte
5 Barkholt, eik
6 Barkholt, eik, 26 til 28 tommer lange, 5 til 6 tommer tykke
7 Barkholt, eik, 8 til 10 fot lange
8 Barkholt, enkelte
9 Barkholt, osp
10 Barkun
11 Barkun, dobbelte
12 Barkun, eik
13 Barkun, eik, dobbelt
14 Barkun, eik, enkelt
15 Barkun, enkelte
16 Barkun, or
17 Begerholt
18 Begerholt, ask
19 Bredder
20 Bredder, 12 fot, vrak
21 Bredder, eik
22 Bredder, furu, dobbelte
23 Bredder, furu, enkelte
24 Flotholt
25 Ibenholt
26 Jufferter
27 Jufferter, 30 fot lange
28 Jufferter, dobbelte
29 Jufferter, dobbelte, a 5 riksdaler per 100
30 Jufferter, dobbelte, a 7 riksdaler per 100
31 Jufferter, dobbelte og enkelte
32 Jufferter, enkelte
33 Jufferter, enkelte, a 3 riksdaler per 100
34 Jufferter, furu og gran, dobbelte, norske
35 Jufferter, furu og gran, enkelte, norske
36 Jufferter, gran, dobbelte, svenske
37 Jufferter, gran, enkelte, svenske
38 Jufferter, russiske
39 Klapholt
40 Klapholt, av eik
41 Krumholt
42 Krumholt, eik
43 Pokkenholt
44 Pokkenholt, raspet
45 Ryholt
46 Sperholt
47 Sperholt, 10 alinger, doble
48 Sperholt, 10 alinger, enkle
49 Sperholt, 12 alen
50 Sperholt, 12 alinger, enkle
51 Sperholt, 14 alen
52 Sperholt, 16 alen
53 Sperholt, 18 alen
54 Sperholt, 20 alen
55 Sperholt, 7 til 6 allinger, enkle
56 Sperholt, 8 alinger, enkle
57 Sperholt, 9 alinger, enkle
58 Støtholt