Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Christiania
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1731
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Bly pund Danmark 2126
6 - 12 - 14
2 Brennevin, fransk anker Danmark 1/2
1/2
3 Bygg tønner Norge 100
100
4 Enebær tønner Danmark 2
2
5 Glass, lübsk glass kister Norge 6
6
6 Hornlim pund Danmark 100
100
7 Hvetemel kvartinger Danmark 10
10
8 Jern, brødtakker pund Norge 7523
23 - 10 - 3
9 Jern, stangjern pund Danmark 429776
735 - 14 - 14
Fremmede steder
505 - 12 - 12
Norge
101 - 13 - 6
10 Jern, støpegods pund Danmark 944
2 - 19 - 0
11 Kakkelovner, jern pund Danmark 98297
144 - 16 - 13
Fremmede steder
6 - 10 - 0
Norge
155 - 16 - 12
12 Kobber, i arbeid pund Norge 320
1 - 0 - 0
13 Kummen pund Danmark 68450
64950
Fremmede steder
3500
14 Laks stykk Danmark 90
90
15 Lin pund Danmark 2218
6 - 18 - 10
16 Linkaker stykk Fremmede steder 2000
2000
17 Malt tønner Danmark 320
16
Norge
304
18 Messing, i arbeid pund Danmark 48
0 - 1 1/2 - 0
Norge
0 - 1 1/2 - 0
19 Olje, lin amer Danmark 38
38
20 Olje, lin anker Danmark 8 1/2
8
Norge
1/2
21 Ost pund Danmark 50
50
22 Papir, skrivepapir ris Danmark 204
170
Norge
34
23 Papir, trykket ris Danmark 200
200
24 Sagblader pund Norge 6680
20 - 17 - 8
25 Salt, fransk tønner Danmark 275
191
Norge
84
26 Salt, spansk tønner Danmark 56
42
Fremmede steder
14
27 Sild, saltet tønner Danmark 6 1/2
6 1/2
28 Skinn, bukkeskinn deker Fremmede steder 2
2
29 Steinkull lester Fremmede steder 2
2
30 Steinkull tønner Danmark 312
312
31 Såpe, oljesåpe, grønn kvartinger Norge 240
240
32 Tjære tønner Danmark 165
165
33 Tobakk, Hollandsk spunnen, konfiskert pund Danmark 2550
2550
34 Tobakk, spunnet, av engelske blader pund Danmark 1300
250
Norge
1050
35 Torsk og sei, saltet tønner Danmark 3
3
36 Tran tønner Danmark 5
5
37 Vin, fransk oksehoder Danmark 6
1
Norge
5
38 Øl tønner Danmark 5 1/3
5 1/3

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.