Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Kristiansand
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1742
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Alling, 10 alen, enkelte tylfter Danmark 2449
219
Fremmede steder
2230
2 Alling, 12 alen, enkelte tylfter Danmark 953
132
Fremmede steder
821
3 Alling, 12 alen, enkelte tylfter Fremmede steder 5 Reeksport. Transit fra andre steder i Norge
5
4 Alling, 7 allinger, enkelte tylfter Danmark 820
114
Fremmede steder
706
5 alling, furu, 12 allinger, 22 fot lange, 1/2 fot brede, dobbelte tylfter Danmark 1/2
1/2
6 Alling, furu, 12 allinger, 22 fot lange, under 1 fot brede, dobbelte tylfter Danmark 78 1/2
3 1/2
Fremmede steder
75
7 Bark, eik og bjørk tønner Danmark 400
400
8 Barkun, dobbelte tylfter Danmark 48
44
Norge
4
9 Barkun, enkelte tylfter Danmark 59
59
10 bjelker, furu, 17 til 19 fot, 1 1/2 fot brede tylfter Fremmede steder 13
13
11 bjelker, furu, 17 til 19 fot, 1 fot brede tylfter Fremmede steder 129
129
12 Bjelker, furu, 17 til 19 fot, 1 fot brede, vrak tylfter Fremmede steder 243
243
13 bjelker, furu, 17 til 19 fot, under 1 fot brede tylfter Danmark 2011
1
Fremmede steder
2010
14 bjelker, furu, 17 til 19 fot, under 1 fot brede tylfter Danmark 1154
11
Fremmede steder
1143
15 Bjelker, furu, 22 fot, under 1 fot brede tylfter Fremmede steder 11
11
16 Bjelker, furu, 24 fot, under 1 fot brede tylfter Fremmede steder 3
3
17 Bjelker, gran, 20 fot, 1 fot brede tylfter Fremmede steder 5
5
18 Bjelker, gran, 24 fot, under 1 fot brede tylfter Fremmede steder 6
6
19 Blår pund Norge 100
100
20 Bokhvetegryn tønner Danmark 3
3
21 Bord, eik stykk Danmark 500
500
22 Bord, furu stykk Fremmede steder 4000 Reeksport. Transit fra andre steder i Norge
4000
23 Bord, furu og gran stykk Danmark 28700
12000
Fremmede steder
16700
24 Bord, furu og gran tylfter Danmark 10
5
Fremmede steder
5
25 Brennevin, av korn tønner Norge 30 1/6
30 1/6
26 Bygg tønner Norge 62
62
27 Båndstaker stykk Danmark 2800
2800
28 Dynevar stykk Norge 2 1/2
2 1/2
29 Enebær fjerdinger Danmark 2
2
30 Flesk, tørket pund Norge 640
2 - 0 - 0
31 Furuknopper en del Danmark 1
1
32 Gryn, bygg og havre tønner Norge 9
9
33 Gråstein Fremmede steder 200
200
34 Harvestokker stykk Fremmede steder 200
200
35 Hasselkutter stykk Fremmede steder 1000
1000
36 Hatter kasser Fremmede steder 1
1
37 Havre tønner Norge 707
707
38 Hester stykk Fremmede steder 7
7
39 Humle pund Norge 180
0 - 11 - 4
40 Hummer, levende stykk Fremmede steder 30000
30000
41 Hvete tønner Norge 10 1/2
10 1/2
42 Hvetemel fjerdinger Danmark 4
4
43 Håndspiker tylfter Danmark 222
2
Fremmede steder
220
44 Jern, stangjern pund Danmark 22752
51 - 2 - 0
Norge
20 - 0 - 0
45 Jufferter, enkelte stykk Fremmede steder 900
900
46 Kniplinger, tråd kasser Norge 1 12
1 12
47 Kobber, gammelt pund Danmark 504
1 - 11 - 8
48 Kofferter stykk Norge 2
2
49 Laks, saltet fjerdinger Danmark 1
1
50 Laks, svelling stykk Danmark 8
8
51 Lekter tylfter Danmark 37
37
52 Lerret, grovt alen Danmark 50
50
53 Lerret, grovt stykk Danmark 2
1
Norge
1
54 Makrell lester Norge 2
2
55 Malt tønner Norge 11
11
56 Mel, malt lokalt fjerdinger Danmark 12
8
Norge
4
57 Mjød tønner Norge 8
8
58 Multer dunker Danmark 1
1
59 Multer fjerdinger Danmark 2
2
60 Murstein stykk Norge 48000
48000
61 Nagler, eikenagler tylfter Danmark 200
200
62 Ost pund Danmark 21
21
63 Pepperkaker stykk Danmark 2
2
64 Reinsdyr, innsydd, i 4 parter stykk Danmark 1
1
65 Rorpinner, eik, til skip tylfter Danmark 10
10
66 Rug tønner Norge 922
922
67 Rust vogn stykk Danmark 1
1
68 Saft av enebær krukker Danmark 3
3
69 Salt, spansk tønner Norge 50
50
70 Sei, saltet fjerdinger Norge 1
1
71 Seilduk stykk Norge 22
22
72 Sennep, malt dunker Danmark 2
2
73 Sennepsfrø tønner Norge 3
3
74 Sild, saltet dunker Danmark 2
2
75 Sild, saltet fjerdinger Norge 2
2
76 Skinn, bukkeskinn deger Norge 8
8
77 Skinn, får, barket stykk Danmark 100
100
78 Skrivesand, sort tønner Danmark 1/2
1/2
79 Slipesteiner stykk Danmark 115
79
Norge
36
80 Smør tønner Norge 1/2
1/2
81 Spanskfrø lod Danmark 4
4
82 Speil, brukte stykk Danmark 4
4
83 Steinkull tønner Danmark 305
305
84 Steintøy skokk Norge 2
2
85 Takstein stykk Danmark 14000
2000
Norge
12000
86 Talg tønner Norge 1/2
1/2
87 Tauverk pund Norge 7520
23 - 10 - 0
88 Tobakk, spunnet pund Norge 5700
5700
89 Tobakksblader pund Norge 1306
1306
90 Torsk, salt tønner Danmark 6 1/2
6
Norge
1/2
91 Trær, bøk stykk Fremmede steder 20 Reeksport. Transit fra andre steder i Norge
20
92 Tvebakker fjerdinger Norge 9
9
93 Tyttebær, saftet og syltet dunker Danmark 6
6
94 Tyttebær, saftet og syltet krukker Danmark 5
5
95 Tørrfisk pund Danmark 5580
17 - 8 - 12
96 Valnøtter, syltet krukker Danmark 1
1
97 Ved, bjørkeved favner Danmark 1166
85
Fremmede steder
1081
98 Ved, or favner Danmark 17
9
Fremmede steder
8
99 Ved, splittved favner Fremmede steder 24
24
100 Viltfugl ? Danmark 1
1
101 Vin, fransk oksehoder Norge 2
2
102 Vindebommer tylfter Fremmede steder 5
5
103 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter Danmark 2142
141
Fremmede steder
2001

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.