Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Kristiansand
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1743
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Akevitt potter Danmark 12
12
2 Alling, 10 alen, enkelte tylfter Danmark 1908
294
Fremmede steder
1614
3 Alling, 12 alen, enkelte tylfter Danmark 1244 1/2
173 1/2
Fremmede steder
1071
4 Alling, 7 allinger, enkelte tylfter Danmark 310
92
Fremmede steder
218
5 Alling, 8 alen, enkelte tylfter Danmark 1171
132
Fremmede steder
1039
6 alling, furu, 12 allinger, 20 til 22 fot lange, under 1/2 fot brede, dobbelte tylfter Danmark 24
14
Fremmede steder
10
7 Baljer, tre stykk Danmark 20
20
8 Bark, bjerkebark tønner Danmark 150
150
9 Bark, eik tønner Danmark 50
50
10 Barkun, dobbelte tylfter Danmark 187 1/2
187 1/2
11 Barkun, enkelte tylfter Danmark 135
135
12 Begerholt, ask tylfter Danmark 9
9
13 Bek baljer Danmark 30
30
14 bjelker, furu, 17 til 19 fot, 1 1/2 fot brede tylfter Fremmede steder 7
7
15 bjelker, furu, 17 til 19 fot, 1 fot brede tylfter Danmark 174 1/2
2
Fremmede steder
172 1/2
16 bjelker, furu, 17 til 19 fot, under 1 fot brede tylfter Danmark 1897
70
Fremmede steder
1827
17 Bjelker, furu, 1 fot stykk Fremmede steder 289
289
18 Bjelker, furu, 22 fot, under 1 fot brede tylfter Danmark 14
5
Fremmede steder
9
19 bjelker, furu, 24 til 25 fot, 1 fot brede tylfter Fremmede steder 2
2
20 bjelker, gran, 17 til 17 fot lange, 1 fot brede tylfter Danmark 247
8
Fremmede steder
239
21 bjelker, gran, 17 til 19 fot lange, under 1 fot brede tylfter Danmark 905
40
Fremmede steder
865
22 Blår pund Norge 400
400
23 Bokhvetegryn tønner Norge 1
1
24 Bord, bearbeidet stykk Danmark 1
1
25 Bord, eik stykk Danmark 1684
1684
26 Bord, furu og gran stykk Danmark 51160
15560
Fremmede steder
35300
Norge
300
27 Brennevin, av korn anker Norge 91
91
28 Brennevin, av korn fjerdinger Norge 7
7
29 Brennevin, av korn oksehoder Norge 2
2
30 Brennevin, av korn tønner Norge 3
3
31 Bygg tønner Norge 542
542
32 Bøker, gamle kasser Danmark 1
1
33 Båndstaker stykk Danmark 8000
8000
34 Dreiel alen Norge 30
30
35 Dynevar stykk Norge 1
1
36 Eege eeger stykk Norge 24
24
37 Eikefelger stykk Norge 12
12
38 Eikeplanker stykk Norge 12
12
39 Erter tønner Norge 211
211
40 Fisk dunker Danmark 1
1
41 Fisk pund Danmark 900
2 - 16 - 4
42 Flesk pund Norge 164
0 - 10 - 4
43 Gryn, bygg og havre tønner Norge 178 1/8
178 1/8
44 Gråstein Fremmede steder 100
100
45 Hamp pund Norge 763
2 - 7 - 11
46 Hatter dusin Norge 7
7
47 Havre tønner Norge 218
218
48 Havremel tønner Norge 225
225
49 Huder, bjørn stykk Danmark 3
3
50 Humle pund Norge 150
150
51 Hummer, levende stykk Fremmede steder 28500
28500
52 Hvete tønner Norge 34
34
53 Hvetemel fjerdinger Danmark 19
19
54 Håndspiker tylfter Danmark 280
24
Fremmede steder
256
55 Jern, stangjern pund Danmark 34240
53 - 0 - 0
Fremmede steder
54 - 0 - 0
56 Jufferter, dobbelte stykk Danmark 102
2
Fremmede steder
100
57 Jufferter, enkelte stykk Fremmede steder 400
400
58 Kakkelovner, jern pund Danmark 6400
20 - 0 - 0
59 Kjøtt, tørket pund Norge 40
0 - 2 1/2 - 0
60 Klapholt stykk Fremmede steder 502
502
61 Kokosnøtter stykk Danmark 1
1
62 Krumholt, eik tylfter Danmark 1 1/2
1 1/2
63 Laks stykk Danmark 38
38
64 Laks, saltet dunker Danmark 1
1
65 Laks, saltet krukker Danmark 1
1
66 Lekter tylfter Danmark 55
55
67 Lerret alen Danmark 3619
56
Norge
3563
68 Lær, sålelær huder Norge 1
1
69 Makrell tønner Norge 6
6
70 Malt tønner Norge 538
538
71 Mjød tønner Norge 17
17
72 Multer halve anker Danmark 4
4
73 Munderingssaker pakker Norge 1
1
74 Murstein stykk Norge 21000
21000
75 Møllesteiner par Norge 4
4
76 Orrfugl, levende stykk Danmark 2
2
77 Ost pund Danmark 42
42
78 Rug tønner Norge 240
240
79 Runde trær stykk Fremmede steder 3
3
80 Røye, levende stykk Danmark 2
2
81 Salt, fransk tønner Danmark 387 1/2
10
Norge
377 1/2
82 Salt, spansk tønner Norge 62
62
83 Sei pund Norge 320
1 - 0 - 0
84 Seilduk stykk Norge 6 1/2
6 1/2
85 Sild dunker Danmark 1
1
86 Sild lester Norge 78
78
87 Sild tønner Danmark 86
8
Norge
78
88 Sirs stykk Norge 2
2
89 Skinn, bukkeskinn deger Danmark 46
32
Norge
14
90 Skinn, bukkeskinn stykk Danmark 34
34
91 Skinn, får deger Danmark 14
14
92 Skinn, geiteskinn stykk Danmark 79
49
Norge
30
93 Skinn, mår stykk Danmark 7
7
94 Skinn, oter stykk Danmark 3
3
95 Skinn, reveskinn stykk Danmark 6
6
96 Skåler, tre stykk Danmark 24
24
97 Slipesteiner stykk Danmark 1080
1040
Norge
40
98 Smør tønner Norge 1 7/8
1 7/8
99 Spirer stykk Fremmede steder 2
2
100 Steinkull tønner Danmark 153
153
101 Stolper, eik tylfter Danmark 2
2
102 Svellinger stykk Norge 850
850
103 Søm, små og store stykk Norge 13600
13600
104 Tauverk pund Fremmede steder 22808
25 - 0 - 0
Norge
46 - 5 - 8
105 Te, bohe pund Norge 178
178
106 Telt, gamle kurver Danmark 1
1
107 Tiur stykk Danmark 2
2
108 Tobakk, spunnet pund Norge 5150
5150
109 Torsk lester Norge 3
3
110 Tran tønner Danmark 1
1
111 Tyttebær anker Danmark 1/2
1/2
112 Tørklær, ull stykk Norge 26
26
113 Tøy, stripet alen Norge 25 1/2
25 1/2
114 Ved, bjørkeved favner Danmark 915
111
Fremmede steder
804
115 Ved, or favner Danmark 36
22
Fremmede steder
14
116 Ved, splittved favner Fremmede steder 19
19
117 Vin, fransk oksehoder Norge 1
1

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.