Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Arendal
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1742
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Alling, 10 alen tylfter Danmark 817
420
Fremmede steder
397
2 Alling, 12 alen, enkelte tylfter Danmark 1449
429
Fremmede steder
1020
3 Alling, 12 allinger, under 1/2 fot tylfter Danmark 100
72
Fremmede steder
28
4 Alling, 6 til 7 allinger tylfter Danmark 509
411
Fremmede steder
98
5 Alling, 8 alen tylfter Danmark 411
388
Fremmede steder
23
6 alling, furu, 12 allinger, under 1/2 fot tylfter Danmark 90
20
Fremmede steder
70
7 alling, furu, 12 allinger, under 1 fot tylfter Danmark 69
20
Fremmede steder
49
8 Alling, gran, 12 allinger, under 1 fot tylfter Danmark 27
17
Fremmede steder
10
9 Aske tønner Danmark 4
4
10 Barkun, eik, dobbelt trær Danmark 3
3
11 Barkun, eik, dobbelt tylfter Danmark 105
105
12 Barkun, eik, enkelt tylfter Danmark 178
178
13 Begerholt tylfter Fremmede steder 298
298
14 Bjelker, eik
15 Bjelker, eik, under 1 fot brede trær Danmark 3
3
16 Bjelker, eik, under 1 fot brede tylfter Danmark 27
27
17 Bjelker, furu, 14 alen, 1 1/2 fot brede trær Fremmede steder 6
6
18 Bjelker, furu, 14 alen, 1 1/2 fot brede tylfter Fremmede steder 28
28
19 Bjelker, furu, 14 alen, 1 fot brede tylfter Fremmede steder 342
342
20 Bjelker, furu, 14 alen, under 1 fot brede tylfter Danmark 1018
1
Fremmede steder
1009
Norge
8
21 Bjelker, furu, 16 alen, 1 fot brede trær Fremmede steder 6
6
22 Bjelker, furu, 16 alen, 1 fot brede tylfter Fremmede steder 4
4
23 Bly, i klumper pund Danmark 11368
35 - 10 - 8
24 Bord, eik, båtsbord stykk Danmark 200
200
25 Bord, gode stykk Danmark 40834
2600
Fremmede steder
38234
26 Bord, halve stykk Danmark 1200
100
Fremmede steder
1100
27 Bord, samfængs stykk Fremmede steder 1200
1200
28 Bord, sidebord tylfter Danmark 344
84
Fremmede steder
260
29 Bord, undermåls stykk Danmark 5160
5100
Fremmede steder
60
30 Bord, vrak stykk Danmark 2860
2160
Fremmede steder
700
31 Brennevin, av korn tønner Norge 2
2
32 Bygg tønner Norge 381
381
33 Båndstaker stykk Danmark 6400
6400
34 Erter tønner Norge 33
33
35 Firkanttømmer, eik trær Danmark 5
5
36 Firkanttømmer, eik tylfter Danmark 13
13
37 Flesk pund Norge 320
1 - 0 - 0
38 Harvebul tylfter Danmark 4
4
39 Havre tønner Norge 76
76
40 Huder, uberede stykk Norge 20
20
41 Humle pund Norge 264
264
42 Hummer, levende stykk Fremmede steder 18000
18000
43 Hvete tønner Norge 264
264
44 Hvetemel fjerdinger Danmark 13
7
Norge
6
45 Hønestaver stykk Danmark 600
400
Fremmede steder
200
46 Hør pund Fremmede steder 368
1 - 3 - 0
47 Håndspiker tylfter Fremmede steder 715
715
48 Jern, stangjern pund Danmark 223450
430 - 18 - 2
Fremmede steder
125 - 0 - 0
Norge
142 - 7 - 8
49 Jufferter, dobbelte stykk Danmark 950
250
Fremmede steder
700
50 Jufferter, enkelte stykk Danmark 5946
200
Fremmede steder
5696
Norge
50
51 Kakkelovner, jern pund Danmark 22181
63 - 1 - 5
Norge
6 - 5 - 0
52 Knær, eikeknær trær Danmark 8
8
53 Knær, eikeknær tylfter Danmark 9
9
54 Krumholt, eik stykk Norge 6
6
55 Krumholt, eik tylfter Norge 1
1
56 Laks, speket stykk Danmark 6
6
57 Lekter til strå- og steintak stykk Danmark 11036
11036
58 Lessetrær tylfter Danmark 29
29
59 Makrell, salt tønner Norge 22
22
60 Malt tønner Norge 82
82
61 Murstein stykk Norge 4000
4000
62 Nagler, eikenagler, enkelte stykk Danmark 2550
2150
Norge
400
63 Ost pund Danmark 97
97
64 Papir, skrivepapir ris Norge 100
100
65 Planker, eik trær Norge 6
6
66 Planker, eik tylfter Norge 1
1
67 Rug tønner Norge 150
150
68 Rundetrær, furu og gran tylfter Fremmede steder 155
155
69 Rundtømmer, eik tylfter Danmark 21
21
70 Salt, fransk tønner Danmark 76
36
Norge
40
71 Sild, saltet tønner Danmark 7
7
72 Sirs stykk Danmark 15
15
73 Sirup, brun pund Norge 363
363
74 Sitroner kister Norge 4
4
75 Skinn, kalv deger Danmark 2
2
76 Skofter tylfter Danmark 2
2
77 Slagvoller stykk Danmark 200
200
78 Slipesteiner stykk Danmark 12
12
79 Sparrer, 20 fot stykk Fremmede steder 1
1
80 Sparrer, 24 fot tylfter Fremmede steder 6
6
81 Steinkull lester Danmark 16
1
Fremmede steder
15
82 Stolper, eik tylfter Danmark 17
17
83 Stry pund Norge 100
100
84 Takstein, uglasserte stykk Norge 1000
1000
85 Tobakk, spunnet pund Danmark 21775
50
Norge
21725
86 Tobakksblader pund Norge 23567
23567
87 Torsk, salt lester Danmark 1
1
88 Tørrfisk pund Danmark 1040
2 - 5 - 0
Norge
1 - 0 - 0
89 Ved, bjørkeved favner Danmark 592
80
Fremmede steder
512
90 Ved, einerved favner Danmark 2
2
91 Ved, or favner Danmark 214
118
Fremmede steder
96
92 Ved, splittved favner Fremmede steder 16
16
93 Vin, fransk anker Norge 1
1
94 Vin, fransk oksehoder Norge 1
1
95 Vognstjerter tylfter Danmark 10
10
96 Åretrær tylfter Danmark 7
7
97 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? trær Fremmede steder 6
6
98 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? trær Danmark 8
8
99 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? trær Fremmede steder 6
6
100 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter Fremmede steder 17
17
101 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter Fremmede steder 18
18
102 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter Danmark 382
4
Fremmede steder
378
103 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter Danmark 610
13
Fremmede steder
597
104 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter Fremmede steder 10
10
105 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter Fremmede steder 23
23
106 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter Danmark 108
6
Fremmede steder
102
107 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter Danmark 131
38
Fremmede steder
93
108 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter Fremmede steder 19
19
109 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter Fremmede steder 222
222
110 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter Danmark 209
4
Fremmede steder
205

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.