Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Flekkefjord
Retning: Inn
Handel: Utenriks
År: 1794
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Blår pund Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein 18 540 18
336 8
Holland
204 10
2 Brennevin av korn tønner Altona, Hamburg og Tyskland 540 36 540
36 540
3 Bygg tønner Altona, Hamburg og Tyskland 144 48 144
48 144
4 Byggryn tønner Altona, Hamburg og Tyskland 120 24 120
24 120
5 Erter tønner Köningsberg og Kongl Preussen 107 21 1/2 107
21 1/2 107
6 Hamp, uheklet pund Köningsberg og Kongl Preussen 180 692 180
692 180
7 Havre tønner Altona, Hamburg og Tyskland 24 12 24
12 24
8 Humle pund Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein 16 100 16
100 16
9 Kaffebønner pund Frankrike 111 444 111
444 111
10 Lin, uheklet pund Holland 250 189 250 usikker på mengdene her
0 - 0 - 93 10
Köningsberg og Kongl Preussen
0 - 6 - 0 240
11 Malt tønner Altona, Hamburg og Tyskland 440 110 440
110 440
12 Murstein tønner Holland 5 1000 5
1000 5
13 Planker, eik lester Danzig og polsk Preussen 2660 1 2660
1 2660
14 Rug tønner Altona, Hamburg og Tyskland 3036 1814 2836
72 306
Kurland, Livland og Russland
1453 1300
Köningsberg og Kongl Preussen
289 1230
15 Salt tønner Frankrike 1931 1523 1931
1008 1158
Portugal
40 60
Spania
475 713
16 Slipesteiner tialdere England, Skottland og Irland 48 6 48
6 48
17 Steinkull tønner England, Skottland og Irland 1436 1436 1436
1436 1436
18 Steintøy k England, Skottland og Irland 10 4 10
4 10
19 Takstein, uglasserte d Holland 174 15300 174
15300 174
20 Tobakksblader pund England, Skottland og Irland 195 1880 195
1880 195
21 Vin viertels Frankrike 6 5 6
5 6

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.