Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Moss
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1756
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Ansjos dunker Danmark 3
3
2 Bjelker, 10 alen tylfter Danmark 161 1/2
161 1/2
3 Bjelker, 13 alen tylfter Danmark 358 1/6
277 1/6
Fremmede steder
81
4 Bjelker, 14 alen tylfter Fremmede steder 2
2
5 Bjelker, 16 alen tylfter Danmark 32 1/6
28 1/6
Fremmede steder
4
6 Bjelker, 18 alen tylfter Danmark 16 1/6
6 1/6
Fremmede steder
10
7 Bjelker, 7 alen tylfter Danmark 693
693
8 Bjelker, 8 alen tylfter Danmark 311
311
9 Blår av hamp pund Danmark 160
0 - 10 - 0
10 Brennevin av korn anker Danmark 12
12
11 Båndstaker stykk Danmark 700
700
12 Dufler stykk Danmark 139800
46900
Fremmede steder
92400
Norge
500
13 Dynevar alen Danmark 20
20
14 Flesk Danmark 57 1/2 Enhet ikke oppgitt
57 1/2
15 Garn, lingarn pund Danmark 24
24
16 Havre stykk Danmark 3
3
17 Hjemmelagde varer ?? Danmark 390
390
18 Hjemmelagde varer alen Danmark 52
52
19 Humle pund Danmark 704
2 - 4 - 0
20 Håndspiker stykk Danmark 38000
38000
21 Håndspiker tylfter Danmark 2
2
22 Jærpe stykk Danmark 17
17
23 Kanoner, 12-pundige stykk Danmark 38
38
24 Kanoner, 3-pundige stykk Danmark 1
1
25 Kanoner, 6-pundige stykk Danmark 18
18
26 Kirsebær, tørket pund Danmark 25
25
27 Kjøtt stykk Danmark 1
1
28 Klaverer stykk Danmark 1
1
29 Kobber, garkobber pund Danmark 160
160
30 Kobber, smidd pund Norge 794
2 - 9 - 10
31 Kummen pund Danmark 8750
8750
32 Laks stykk Danmark 34
34
33 Laks, saltet kvartinger Danmark 1
1
34 Lekter stykk Danmark 11700
11700
35 Lerret stykk Danmark 4
4
36 Lin pund Danmark 224
0 - 14 - 0
37 Malt tønner Norge 95
95
38 Mjød tønner Danmark 1
1
39 Rekling pund Danmark 8
8
40 Rennetre tylfter Danmark 1
1
41 Rundetræer tylfter Fremmede steder 1/2
1/2
42 Røyer stykk Danmark 6
6
43 Seilduk stykk Danmark 5
5
44 Sild tønner Danmark 1 1/2
1 1/2
45 Spiker, 5 tommer stykk Danmark 6968
400
Norge
6568
46 Spiker, 6 tommer stykk Norge 2400
2400
47 Spiker, 7 tommer stykk Norge 2300
2300
48 Spiker, dobbelte stykk Danmark 291100
63200
Norge
227900
49 Spiker, enkelte stykk Danmark 191900
43900
Norge
148000
50 Spon Danmark 4 1/2 Enhet ikke oppgitt
4 1/2
51 Staker, einerstaker stykk Danmark 100
100
52 Staker, gran stykk Danmark 200
200
53 Steintøy pund Danmark 64121
196 - 4 - 9
Norge
4 - 3 - 0
54 Stoff stykk Danmark 1
2/2
55 Stolper, furu tylfter Danmark 10
10
56 Te, bohe pund Danmark 48
48
57 Tobakk, snuff pund Danmark 1
1
58 Tyttebær anker Danmark 4
8/2
59 Tyttebær dunker Danmark 2
2
60 Tyttebær krukker Danmark 3
3
61 Ved, bjørkeved favner Danmark 146
95
Fremmede steder
37
Norge
14
62 Ved, gran favner Norge 8
8
63 Ved, gran klasser Danmark 1 1/2
1 1/2
64 Viltfugler, orfugl stykk Danmark 12
12

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.