Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Christiania
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1756
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Ansjos dunker Danmark 5
5
2 Bjelker, furu og gran, 10 alen tylfter Danmark 202
202
3 Bjelker, furu og gran, 12 alen, enkle tylfter Danmark 113
113
4 Bjelker, furu og gran, 12 alen, under 1/3 fot brede, dobbelte tylfter Danmark 30 1/2
30 1/2
5 Bjelker, furu og gran, 18 alen tylfter Danmark 3
3
6 Bjelker, furu og gran, 18 til 19 fot, under 1 fot brede tylfter Fremmede steder 420
420
7 Bjelker, furu og gran, 18 til 22 fot, 1 fot brede tylfter Fremmede steder 448
448
8 Bjelker, furu og gran, 6 til 7 alen tylfter Danmark 241
241
9 Bjelker, furu og gran, 8 alen tylfter Danmark 220
220
10 Bord og planker, furu og gran, 12 fot, enkle, 1 1/4 tom stykk Danmark 1372521
73227
Fremmede steder
1295734
Norge
3560
11 Brunrødt pund Norge 71
71
12 Byggryn tønner Danmark 2 1/2
2 1/2
13 Børser og geværer stykk Danmark 2
2
14 Båndstaker stykk Danmark 11800
11800
15 Dynevar alen Norge 62
62
16 Enebær dunker Danmark 2
2
17 Flesk pund Danmark 16
0 - 1 - 0
18 Gryter, jern pund Danmark 240
0 - 5 - 0
Norge
0 - 10 - 0
19 Hornlim pund Danmark 424
424
20 Huder, uberede stykk Norge 86
86
21 Humle pund Norge 828
828
22 Hår, bukk pund Danmark 80
0 - 5 - 0
23 Jern, ambolter pund Norge 206
0 - 12 - 14
24 Jern, hakker pund Norge 192
0 - 12 - 0
25 Jern, ovner og takker pund Danmark 360019
660 - 0 - 4
Norge
465 - 0 - 15
26 Jern, plater pund Danmark 974
1 - 6 - 12
Norge
1 - 14 - 2
27 Jern, stangjern, norsk pund Danmark 429171
645 - 14 - 1
Fremmede steder
241 - 14 - 2
Norge
453 - 15 - 0
28 Jern, stangjern, svensk pund Fremmede steder 146338
457 - 6 - 2
29 Jernbrandere stykk Norge 1
1
30 Jerv stykk Danmark 2
2
31 Jufferter, enkelte tylfter Danmark 6
6
32 Kjøtt og pølser, saltet pund Danmark 68
0 - 4 1/4 - 0
33 Kleberstein stykk Danmark 550
550
34 Kobber, gammelt pund Danmark 464
0 - 9 - 0
Norge
1 - 0 - 0
35 Kobber, garkobber pund Danmark 163093
58 - 15 - 7
Fremmede steder
437 - 6 - 13
Norge
13 - 11 - 1
36 Kobber, i arbeid pund Danmark 632
1 - 12 - 8
Norge
0 - 7 - 0
37 Kobberplater, stemplet pund Norge 62
62
38 Kort dusin Norge 24
24
39 Krutt pund Danmark 12255
2000
Norge
10255
40 Kummen pund Danmark 220623
219998
Norge
625
41 Laks, røkt stykk Danmark 7
7
42 Lamper av glass stykk Danmark 9
9
43 Lekter til steintak kvartinger Danmark 1
1
44 Lekter til steintak stykk Danmark 1600
1600
45 Lekter til stråtak kvartinger Danmark 1
1
46 Lekter til stråtak stykk Danmark 11900
11900
47 Lim, lær pund Danmark 628
1 - 19 - 4
48 Lossetre tylfter Danmark 15
15
49 Lys, talglys pund Danmark 80
0 - 5 - 0
50 Lær, beredt huder Norge 1
1
51 Makrell kvartinger Danmark 1 Danmark: det står 1 q tn.
1
52 Mel, av hvete og rug tønner Danmark 6 3/4
6 3/4
53 Olje, lin anker Danmark 3
3
54 Ost pund Danmark 394
1 - 4 - 10
55 Papir ris Norge 388
388
56 Prosentvarer Danmark 385
291
Norge
94
57 Pudder pund Norge 196
196
58 Rav og rekling pund Danmark 74
0 - 4 - 10
59 Roev tønner Danmark 2
2
60 Sagblader stykk Norge 6
6
61 Sild, saltet lester Fremmede steder 10
10
62 Sild, saltet tønner Danmark 22 1/4
15 1/4
Fremmede steder
7
63 Skinn, beverskinn stykk Danmark 8
8
64 Skinn, bjørn stykk Danmark 8
8
65 Skinn, ekorn timmer Danmark 18 3/4
18 3/4
66 Skinn, ekorn timmer Fremmede steder 25
25
67 Skinn, gaupe stykk Fremmede steder 7
7
68 Skinn, hermelin timmer Danmark 19 1/8
19 1/8
69 Skinn, kalv, bukk, geit, får og deslike, beredt deker Danmark 21
21
70 Skinn, kalv, bukk, geit, får og deslike, beredt stykk Danmark 12
2
Norge
10
71 Skinn, karduan deker Danmark 157
10
Fremmede steder
145
Norge
2
72 Skinn, mår stykk Fremmede steder 260
260
73 Skinn, oter stykk Fremmede steder 50
50
74 Skinn, reinsdyrskinn, beredt stykk Danmark 2
2
75 Skinn, reveskinn stykk Fremmede steder 742
742
76 Skinn, selhuder stykk Norge 2
2
77 Smør pund Danmark 176
0 - 11 - 0
78 Spader, jernspader stykk Norge 10
10
79 Spiker stykk Danmark 689450
25500
Norge
663950
80 Staker til båtshaker tylfter Danmark 1
1
81 Stivelse pund Norge 672
672
82 Stål pund Norge 800
800
83 Sukker pund Fremmede steder 3172
3172
84 Såpe, grønnsåpe kvart tønner Norge 697 Norge: Det står 697 q tn.
697
85 Tjære tønner Danmark 46 3/4
9 1/4
Norge
37 1/2
86 Ull pund Norge 4
4
87 Vadmel stykk Danmark 1
1
88 Ved, bjørkeved favner Danmark 316
55
Fremmede steder
261
89 Ved, gran favner Danmark 47
47
90 Øl tønner Danmark 1/2
1/2

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.