Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Arendal
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1754
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Alentøy og bundentøy Norge 144
144
2 Alling, 10 alen tylfter Danmark 695 1/2
668 1/2
Fremmede steder
15
Norge
12
3 Alling, 12 alen, enkelte tylfter Danmark 516 1/3
486 1/3
Fremmede steder
26
Norge
4
4 Alling, 12 alen, furu, under 1/2 fot tylfter Danmark 461 1/2
113 1/2
Fremmede steder
348
5 Alling, 12 alen, gran, 1/2 fot tylfter Danmark 20
2
Fremmede steder
18
6 Alling, 14 alen, furu, 1 fot tylfter Danmark 244 3/4
2
Fremmede steder
239 5/12
Norge
3 1/3
7 Alling, 8 alen tylfter Danmark 408 1/2
408 1/2
8 Ankerstykker tylfter Danmark 1
1
9 Aske tønner Danmark 43
43
10 Barkholt tylfter Danmark 33
8
Norge
25
11 Barkun, dobbelte tylfter Danmark 367
357
Norge
10
12 Barkun, enkelte tylfter Danmark 452 7/12
442 7/12
Norge
10
13 Bjelker, eik stykk Danmark 31
3
Norge
28
14 Bjelker, furu stykk Fremmede steder 28 84
28 84
15 Bord, eik tylfter Danmark 54 2/3
48 2/3
Norge
6
16 Bord, furu og gran stykk Danmark 96178
21892
Fremmede steder
61200
Norge
13086
17 Brennevin, av korn anker Norge 11
11
18 Bunnstokker, eik stykk Norge 4
4
19 Buteljer, tomme stykk Norge 296
296
20 Bygg tønner Norge 185
185
21 Båndstaker Danmark 14400
14400
22 Båtsknær, eik tylfter Danmark 31
31
23 Dreiel alen Norge 234
234
24 Eikeknær og Zittere tylfter Norge 14 3/4
14 3/4
25 Erter tønner Norge 8 1/2
8 1/2
26 Flesk pund Norge 864
2 - 14 - 0
27 Furu, 12 alen, 1/2 fot, dobbelte tylfter Danmark 72
21
Fremmede steder
51
28 Furu, 14 alen, 1 1/2 fot tylfter Fremmede steder 14 2/3
14
Norge
8/12
29 Furu, 16 alen, 1 fot tylfter Danmark 13
1/2
Fremmede steder
12 1/2
30 Furu, 16 alen, under 1 fot tylfter Danmark 535 7/12
87 7/12
Fremmede steder
448
31 Furu, 18 alen, 1 fot tylfter Fremmede steder 2
2
32 Furu, 18 alen, under 1 fot tylfter Danmark 343 1/2
13 1/2
Fremmede steder
330
33 Furu, 20 alen, 1 fot tylfter Fremmede steder 3
3
34 Furu, 20 alen, under 1 fot tylfter Fremmede steder 39 1/2
39 1/2
35 Gran, 12 alen, under 1/2 fot tylfter Danmark 202
128
Fremmede steder
74
36 Gran, 14 alen, 1 fot tylfter Fremmede steder 141
141
37 Gran, 14 alen, under 1 fot tylfter Fremmede steder 292
292
38 Gran, 16 alen, under 1 fot tylfter Danmark 230 1/3
43 1/3
Fremmede steder
187
39 Gran, 18 alen, 1 fot tylfter Fremmede steder 2
2
40 Gran, 18 alen, under 1 fot tylfter Danmark 110 1/2
17
Fremmede steder
93 1/2
41 Gran, 20 alen, under 1 fot tylfter Fremmede steder 1
1
42 Gråstein Fremmede steder 16
16
43 Harboller tylfter Danmark 104 3/4
104 9/12
44 Huder, okse stykk Norge 75
75
45 Hummer, levende Fremmede steder 360
360
46 Hunestaver stykk Danmark 3872
3072
Fremmede steder
700
Norge
100
47 Håndspiker tylfter Danmark 157
25
Fremmede steder
92
Norge
40
48 Jern, stangjern pund Fremmede steder 50016
156 - 6 - 0
49 Jern, stangjern pund Danmark 164381
422 - 3 - 4
Norge
91 - 10 - 9
50 Jufferter, dobbelte stykk Fremmede steder 50
50
51 Jufferter, enkelte stykk Danmark 368
24
Fremmede steder
344
52 Kakkelovner, jern pund Danmark 8229
7 - 10 - 10
Norge
18 - 3 - 11
53 Kakkelovner, jern pund Norge 812
2 - 10 - 12
54 Kjøtt, saltet tønner Norge 1/2
1/2
55 Kjøtt, saltet tønner Norge 32
32
56 Klippfisk pund Norge 296
0 - 18 - 8
57 Knær, granknær tylfter Danmark 4 1/2
1/2
Norge
4
58 Kobber, gammelt pund Norge 200
200
59 Krolsvin, eik stykk Norge 1
1
60 Krutt centner Norge 2
2
61 Laks og svelling, røkt stykk Danmark 121
19
Norge
102
62 Lekter stykk Danmark 12028
12028
63 Lerret alen Danmark 334
290
Norge
44
64 Lessetrær tylfter Danmark 19
19
65 Makrell, salt tønner Norge 13 1/2
13 1/2
66 Malt tønner Norge 77
77
67 Nagler, eikenagler stykk Norge 17500
17500
68 Planker, eik tylfter Danmark 66 5/6
1
Norge
65 10/12
69 Rogn fjerdinger Norge 1 1/2
1 1/2
70 Rug tønner Norge 6
6
71 Sild, saltet favner Norge 122
122
72 Skinn, bukkeskinn deker Norge 3
3
73 Skinn, bukkeskinn stykk Danmark 44
40
Norge
4
74 Skuffer tylfter Danmark 22 2/3
22 2/3
75 Smør ottinger Norge 30 1/2
30 1/2
76 Spirer tylfter Danmark 1 2/3
1/6
Norge
1 1/2
77 Spirer, gran, 12 palmer stykk Fremmede steder 4
4
78 Spirer, gran, 8 palmer stykk Fremmede steder 1
1
79 Staver, tønnestaver, eik stykk Norge 1950
1950
80 Stolper, eik tylfter Danmark 30 1/2
30 1/2
81 Sundmager fjerdinger Norge 1 1/2
1 1/2
82 Syv og seks alner tylfter Danmark 392
384
Norge
8
83 Talg pund Norge 192
0 - 12 - 0
84 Te pund Norge 5180
5180
85 Tjære tønner Norge 2
2
86 Torsk, salt tønner Danmark 1/2
1/2
87 Trau tylfter Danmark 9 1/3
9 1/3
88 Trær, lindetrær Danmark 64
64
89 Ved favner Danmark 213
213
90 Ved favner Fremmede steder 584
584
91 Ved, splittved favner Norge 122
122
92 Åretrær par Norge 1
1
93 Åretrær tylfter Danmark 49
37
Norge
12

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.