Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Kristiansand
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1774
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Alling, 10 alen tylfter Danmark 265
255
Holstein
10
2 Alling, 12 alen, enkelte tylfter Danmark 318
304
Holstein
14
3 Alling, 12 allinger, dobbelte tylfter Danmark 102
100
Fremmede steder
1
Holstein
1
4 Alling, 6 til 7 allinger tylfter Danmark 144
140
Holstein
4
5 Alling, 8 alen tylfter Danmark 133 1/2
133 1/2
6 Aske tønner Holstein 4
4
7 Barkholt, eik tylfter Norge 6
6
8 Begerholt tylfter Norge 6
6
9 Bjelker, eik tylfter Norge 1
1
10 Bjelker, furu, 18 til 19 fot, 1 fot brede tylfter Fremmede steder 30
30
11 Bjelker, furu, 20 til 22 fot, 1 fot brede tylfter Fremmede steder 123
118
Holstein
5
12 Bjelker, furu, under 1 fot brede, hugne på hollandsk vis tylfter Danmark 1747 1/2
2
Fremmede steder
1745 1/2
13 Bjelker, gran, 18 til 19 fot,1 fot brede tylfter Fremmede steder 134
134
14 Bjelker, gran, 18 til 19 fot, under 1 fot brede tylfter Fremmede steder 2421
2421
15 Bjelker, gran, 20 til 22 fot, 1 fot brede tylfter Danmark 208
11
Fremmede steder
197
16 Bjelker, gran, 24 til 25 fot, under 1 fot brede tylfter Danmark 11
7
Holstein
4
17 Bord, 10 til 12 fot lange, 1 1/4 tommer tykke stykk Danmark 58680
26400
Fremmede steder
29860
Holstein
1760
Norge
660
18 Båndstaker stykk Danmark 4800
4800
19 Gråstein lodd Danmark 3 86
3 86
20 Hummer stykk Fremmede steder 8500 127 48
8500 127 1/2
21 Laks, røkt stykk Danmark 60
58
Norge
2
22 Laks, saltet fjerdinger Norge 2
2
23 Lekter stykk Danmark 2548
2200
Norge
348
24 Makrell, salt tønner Fremmede steder 20
20
25 Nagler, eikenagler stykk Norge 3000
3000
26 Planker, eik tylfter Norge 8 1/2
8 1/2
27 Sild, saltet tønner Fremmede steder 69
69
28 Ved, bjørkeved favner Danmark 436
122
Fremmede steder
307
Holstein
7
29 Ved, furu favner Danmark 8
8
30 Ved, or favner Danmark 56
16
Fremmede steder
40

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.