Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Christiania
Retning: Ut
Handel: Innenriks
År: 1786
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Alun pund Danmark 45
20
Norge
25
2 Alun tønner Danmark 287
238
Norge
49
3 Ansjos dunker Danmark 2159
2071
Fyrstedømmene
63
Norge
25
4 Ansjos glass Danmark 44
44
5 Bjelker, 10 alen, enkelte tylfter Danmark 263
234
Fyrstedømmene
29
6 Bjelker, 12 alen, dobbelte tylfter Danmark 85 1/2
37.5
Fyrstedømmene
4
Norge
44
7 Bjelker, 12 alen, enkelte tylfter Danmark 153
115
Fyrstedømmene
12
Norge
26
8 Bjelker, 6 til 7 alen, enkelte tylfter Danmark 399
284
Fyrstedømmene
27
Norge
88
9 Bjelker, 8 alen, enkelte tylfter Danmark 200
178
Fyrstedømmene
22
10 Bjelker, furu, 14 alen tylfter Norge 10
10
11 Bjelker, gran, 14 alen tylfter Norge 345
345
12 Bjelker, gran, 16 alen tylfter Norge 37
37
13 Bord stykk Danmark 80768
77982
Fyrstedømmene
2786
14 Brunrødt tønner Norge 3
3
15 Brød fustasjer Danmark 16
3
Norge
13
16 Brød tønner Danmark 11 3/4
4
Norge
7.75
17 Båndstaker tylfter Danmark 7800
7300
Fyrstedømmene
500
18 Flasker, glass stykk Danmark 219801
192797
Norge
27004
19 Flasker, glass stykk Norge 150
150
20 Flesk pund Danmark 94
94
21 Frakketøy alen Danmark 1911
1911
22 Frakketøy stykk Danmark 174 1/2
22
Fyrstedømmene
152.5
23 Glass dusin Danmark 4
4
24 Glass kasser Danmark 336
265
Fyrstedømmene
1
Norge
70
25 Glass kister Danmark 273
187
Fyrstedømmene
4
Norge
82
26 Glass kofferter Danmark 1
1
27 Glass kurver Danmark 512
347
Fyrstedømmene
8
Norge
157
28 Glass rader Danmark 58
58
29 Glass stykk Danmark 1528
200
Norge
1328
30 Gryn tønner Norge 1
1
31 Gryter, jern pund Danmark 19734
15 - 13 - 6
Fyrstedømmene
4 - 10 - 0
Norge
41 - 10 - 0
32 Hagestenger tylfter Danmark 8
6
Fyrstedømmene
2
33 Harv stykk Danmark 209
205
Fyrstedømmene
4
34 Hester stykk Danmark 2
2
35 Honningkaker bunter Norge 125
125
36 Honningkaker kasser Danmark 1
1
37 Horn stykk Danmark 7670
7670
38 Huder stykk Norge 19
19
39 Humle pund Danmark 752
0 - 28 - 304
40 Humle pund Danmark 304
304
41 Hvetemel tønner Danmark 5
0.5
Norge
4.5
42 Hårpunger tylfter Danmark 2
2
43 Jern, stangjern pund Danmark 689334
1625 - 12 - 4
Fyrstedømmene
28 - 14 - 8
Norge
499 - 16 - 10
44 Jern, takker pund Norge 7712
24 - 2 - 0
45 Jufferter, dobbelte stykk Norge 1890
1890
46 Jufferter, enkelte stykk Norge 1460
1460
47 Kakkelovner, jern pund Danmark 86234
222 - 13 - 6
Norge
46 - 16 - 4
48 Kalk tønner Norge 12
12
49 Karder dusin Norge 81
81
50 Karder par Danmark 8
8
51 Kavringer buteljer Danmark 1
1
52 Kavringer tønner Norge 1 3/4
1.75
53 Kjøtt pund Danmark 320
320
54 Kjøtt tønner Danmark 2
2
55 Kobber pund Norge 160
0.5 - 0 - 0
56 Kornskuffer stykk Danmark 150
150
57 Kramsfugl stykk Danmark 56
56
58 Krutt pund Norge 225
225
59 Kummen pund Danmark 115218
15890
Fyrstedømmene
99328
60 Kålhoder stykk Norge 520
520
61 Lakk pund Danmark 232
113
Norge
119
62 Lekter til steintak stykk Danmark 8700
7100
Fyrstedømmene
1600
63 Lekter til steintak stykk Danmark 28200
22850
Fyrstedømmene
5350
64 Lossetjære stykk Danmark 17
17
65 Lossetre tylfter Fyrstedømmene 11
11
66 Lykter, glasslykter stykk Norge 6
6
67 Malt tønner Norge 1
1
68 Mortere av marmor stykk Danmark 8
8
69 Multer anker Danmark 3 1/2
3.5
70 Multer dunker Danmark 30
30
71 Multer glass Danmark 10
10
72 Multer kvartinger Danmark 11 1/2
11.5
73 Murstein stykk Danmark 3000
3000
74 Ost pund Danmark 1217
1211
Fyrstedømmene
4
Norge
2
75 Papir baller Danmark 31
31
76 Papir ris Danmark 3310
1849
Fyrstedømmene
26
Norge
1435
77 Piper gross Danmark 86
86
78 Piper kasser Danmark 2
2
79 Pottaske fustasjer Danmark 298
298
80 Pottaske oksehoder Danmark 5
5
81 Rugmel pund Danmark 608
1 - 18 - 0
82 Rugmel tønner Danmark 9 1/2
6
Fyrstedømmene
3
Norge
0.5
83 Saft flasker Danmark 3
3
84 Saft kasser Danmark 1
1
85 Saft av bringebær buteljer Danmark 8
8
86 Salt tønner Danmark 6
6
87 Skinn forverk Danmark 13
13
88 Skinn par Norge 3
3
89 Skinn par Norge 3
3
90 Skinn stykk Danmark 154
154
91 Skinn, gaupe stykk Danmark 1
1
92 Skinn, grevling stykk Danmark 13
13
93 Skinn, hermelin stykk Danmark 843
443
Fyrstedømmene
400
94 Skinn, hermelin stykk Norge 2
2
95 Skinn, jerv stykk Danmark 4
4
96 Skinn, karduan stykk Danmark 17
17
97 Skinn, mår stykk Danmark 143
143
98 Skinn, ulveskinn stykk Danmark 10
10
99 Smør pund Danmark 1054
0 - 13 - 0
Fyrstedømmene
0 - 7 - 0
Norge
0 - 33 - 206
100 Smør tønner Danmark 24
24
101 Sperrer tylfter Danmark 1
1
102 Spiler kasser Danmark 460
221
Fyrstedømmene
51
Norge
188
103 Spiler stykk Norge 5500
5500
104 Spiler stykk Norge 5500
5500
105 Spirer tylfter Norge 5
5
106 Spisslede stykk Danmark 1
1
107 Stål pund Danmark 630
1 - 16 - 6
Norge
0 - 3 - 0
108 Såpe dunker Norge 11
11
109 Såpe kvartinger Norge 54
54
110 Såpe tønner Norge 10 1/2
10.5
111 Talg pund Norge 1680
0 - 105 - 0
112 Tjære tønner Danmark 123 3/4
21.75
Norge
102
113 Tobakk, snus bunter Norge 48
48
114 Tobakk, snus buteljer Norge 48
48
115 Tobakk, snus kasser Danmark 1
1
116 Tobakk, snus pund Norge 16
16
117 Tranebær bunter Danmark 2
2
118 Tyttebær anker Danmark 13 1/4
13.25
119 Tyttebær buteljer Danmark 5
5
120 Tyttebær dunker Danmark 63
63
121 Tyttebær glass Danmark 20
20
122 Tyttebær kanner Danmark 13
13
123 Tyttebær kasser Danmark 4
1
Fyrstedømmene
3
124 Ull sekker Danmark 2
2
125 Vadmel alen Danmark 14
14
126 Ved, bjørkeved favner Danmark 166
139
Fyrstedømmene
27
127 Viltfugler, orfugl stykk Danmark 844
838
Fyrstedømmene
6
128 Ærfugl stykk Danmark 438
438
129 Østers dunker Danmark 1
1

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.