Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Christiania
Retning: Ut
Handel: Innenriks
År: 1788
Spesifisering:
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Agurker glass Norge 1
1
2 Alling, 14 alen, 1 fot tylfter Norge 148
148
3 Alling, 14 alen, under 1 fot tylfter Norge 145 3/4
145.75
4 Alling, 16 alen, furu, 1 fot tylfter Norge 60
60
5 Alling, 16 alen, furu, under 1 fot tylfter Danmark 22
22
6 Alun pund Norge 4
4
7 Alun tønner Danmark 245
220
Fyrstedømmene
7
Norge
18
8 Ansjos dunker Danmark 865
843
Fyrstedømmene
1
Norge
21
9 Bek tønner Danmark 9 1/2
8
Norge
1.5
10 Bjelker, 10 alen, enkelte tylfter Danmark 298 1/2
253.5
Fyrstedømmene
45
11 Bjelker, 12 alen, dobbelte tylfter Danmark 64 1/4
36.5
Fyrstedømmene
14
Norge
13.75
12 Bjelker, 12 alen, enkelte tylfter Danmark 152
124
Fyrstedømmene
28
13 Bjelker, 6 til 7 alen tylfter Danmark 520
463
Fyrstedømmene
54
Norge
3
14 Bjelker, 8 alen, enkelte tylfter Danmark 453
400
Fyrstedømmene
53
15 Bjelker, furu og gran, 18 alen, 1 fot brede tylfter Norge 6
6
16 Bord, furu og gran, 10 til 12 fot lange, 1 1/4 og 1 1/2 tommer tykke ender Danmark 400
400
17 Bord, furu og gran, 10 til 12 fot lange, 1 1/4 og 1 1/2 tommer tykke kvartinger Danmark 2
2
18 Bord, furu og gran, 10 til 12 fot lange, 1 1/4 og 1 1/2 tommer tykke stykk Danmark 99185
93985
Fyrstedømmene
5200
19 Brunrødt kvartinger Norge 2
2
20 Brunrødt pund Norge 6
6
21 Brød tønner Norge 4
4
22 Brød, flatbrød fat Danmark 1
1
23 Brød, flatbrød tønner Norge 4
4
24 Bygg tønner Norge 1 1/2
1.5
25 Båndstaker stykk Danmark 6400
2900
Fyrstedømmene
3500
26 Enebær tønner Danmark 5
5
27 Erter tønner Norge 1/4
0.25
28 Flasker, glass stykk Danmark 194335
169526
Fyrstedømmene
2000
Norge
22809
29 Flasker, glass, klare stykk Danmark 4
4
30 Flasker, kantineflasker, glass stykk Danmark 3404
66
Norge
3338
31 Flesk pund Danmark 16
0 - 1 - 0
32 Frakketøy alen Danmark 957 1/4
957.25
33 Frakketøy stykk Danmark 30
30
34 Garn, lingarn kasser Danmark 1
1
35 Gipsarbeid kasser Norge 4
4
36 Glass dusin Danmark 19
10
Norge
9
37 Glass stykk Danmark 3468
154
Norge
3314
38 Glass, kasser stykk Danmark 508
401
Norge
107
39 Glass, kister stykk Danmark 668
522
Fyrstedømmene
4
Norge
142
40 Glass, kurver stykk Danmark 808
617
Fyrstedømmene
41
Norge
150
41 Glass, lanterne stykk Norge 1
1
42 Glass, Vindusruter stykk Norge 36
36
43 Glasskrus stykk Norge 8
8
44 Gryter, jern pund Danmark 24463
7 - 15 - 15
Norge
68 - 13 - 0
45 Gryter, jern stykk Norge 100
100
46 Gulvklede alen Danmark 96
96
47 Hagestenger tylfter Danmark 2
2
48 Hatter stykk Danmark 4
1
Norge
3
49 Havre stykk Danmark 21
21
50 Hekter dusin Norge 32
32
51 Hester stykk Danmark 24
6
Fyrstedømmene
18
52 Honningkaker bunter Danmark 67
9
Norge
58
53 Honningkaker pakker Danmark 2
2
54 Huder stykk Norge 20
20
55 Håndspiker tylfter Danmark 32
32
56 Hårnåler pakker Norge 34
34
57 Jern, ambolter pund Norge 960
3 - 0 - 0
58 Jern, bilegger pund Norge 600
1 - 17 - 8
59 Jern, plater pund Danmark 2200
6 - 17 - 8
60 Jern, røykhatt pund Danmark 1280
4 - 0 - 0
61 Jern, stangjern pund Danmark 742093
1607 - 18 - 8
Fyrstedømmene
189 - 5 - 12
Norge
521 - 16 - 9
62 Jern, takker pund Norge 8208
25 - 13 - 0
63 Jufferter, dobbelte d Norge 800
800
64 Jufferter, dobbelte kvartinger Norge 1
1
65 Jufferter, dobbelte tylfter Fyrstedømmene 14
14
66 Jufferter, dobbelte viertels Norge 9
9
67 Jufferter, enkelte d Norge 900
900
68 Jufferter, enkelte kvartinger Norge 3
3
69 Jufferter, enkelte tylfter Fyrstedømmene 28
28
70 Jufferter, enkelte viertels Norge 8
8
71 Kaffekanner, tinn stykk Danmark 1
1
72 Kaker kasser Danmark 1
1
73 Kakkelovner, jern pund Danmark 87524
156 - 3 - 2
Fyrstedømmene
15 - 17 - 8
Norge
101 - 9 - 10
74 Karafler, glass stykk Danmark 24
24
75 Karder dusin Norge 359
359
76 Karjol stykk Norge 1
1
77 Klede alen Danmark 56
28
Norge
28
78 Kramsfugl stykk Danmark 20
20
79 Krutt centner Norge 1/2
0.5
80 Kummen pund Danmark 398716
355512
Fyrstedømmene
40644
Norge
2560
81 Kålhoder stykk Norge 450
450
82 Lakk pund Danmark 32
20
Norge
12
83 Laks stykk Danmark 18
16
Fyrstedømmene
1
Norge
1
84 Lekter til steintak d Danmark 13200
11700
Fyrstedømmene
1500
85 Lekter til steintak d Danmark 36900
28100
Fyrstedømmene
8800
86 Lekter til steintak kvartinger Danmark 1
1
87 Lekter til steintak kvartinger Danmark 2
2
88 Lim, lær tønner Danmark 12
12
89 Linkaker stykk Norge 400
400
90 Linkaker tønner Norge 7
7
91 Lossetre tylfter Danmark 28
16
Fyrstedømmene
6
Norge
6
92 Lykter, glasslykter stykk Norge 10
10
93 Lys pund Danmark 12
12
94 Malt tønner Norge 1/2
0.5
95 Mel pund Danmark 192
0 - 12 - 0
96 Mel tønner Danmark 3 1/4
3.25
97 Multer og tyttebær anker Danmark 16
16
98 Multer og tyttebær dunker Danmark 308
293
Fyrstedømmene
15
99 Multer og tyttebær fustasjer Danmark 8
8
100 Multer og tyttebær glass Fyrstedømmene 1
1
101 Multer og tyttebær halve Danmark 7
7
102 Multer og tyttebær kasser Danmark 8
6
Fyrstedømmene
2
103 Multer og tyttebær krukker Danmark 14
14
104 Multer og tyttebær kvartinger Danmark 21
21
105 Multer og tyttebær spann Danmark 2
2
106 Multer og tyttebær viertels Danmark 1
1
107 Nattrøyer stykk Fyrstedømmene 1
1
108 Neper og roer fustasjer Danmark 2
2
109 Nyper kasser Danmark 1
1
110 Olje fustasjer Danmark 2
2
111 Olje potter Danmark 49
49
112 Ost pund Danmark 1734
5 - 7 - 6
Fyrstedømmene
0 - 1 - 0
113 Papir ris Danmark 3394
1539
Norge
1855
114 Piper, tobakkspiper dusin Norge 6
6
115 Pottaske fustasjer Danmark 215
205
Norge
10
116 Pottaske pund Norge 983
983
117 Rafter stykk Danmark 5200
5200
118 Raggsokker par Danmark 37
35
Norge
2
119 Rennetre stykk Danmark 1
1
120 Rug tønner Norge 2
2
121 Ryper tylfter Danmark 140
140
122 Røyer stykk Danmark 36
36
123 Sagblader stykk Norge 14
14
124 Sagtråder stykk Norge 6
6
125 Skinn stykk Danmark 180
122
Norge
58
126 Skinn, bukkeskinn deker Danmark 2
2
127 Skinn, bukkeskinn stykk Danmark 2
2
128 Skinn, ekorn stykk Danmark 2
2
129 Skinn, gaupe eller jerv stykk Fyrstedømmene 2
2
130 Skinn, grevling stykk Danmark 4
4
131 Skinn, jerv stykk Fyrstedømmene 2
2
132 Skinn, karduan deker Danmark 1
1
133 Skinn, mår stykk Fyrstedømmene 5
5
134 Skinn, oter stykk Fyrstedømmene 3
3
135 Skinn, reveskinn stykk Fyrstedømmene 525
525
136 Skinn, ulveskinn stykk Danmark 5
5
137 Skipsskraper stykk Norge 12
12
138 Smør pund Danmark 1240 1/2
0 - 6.5 - 0
Norge
1136.5
139 Spader, jernspader stykk Danmark 12
12
140 Spiker stykk Danmark 792370
265870
Norge
526500
141 Stål kasser Danmark 2
2
142 Stål pund Danmark 11522
32 - 19 - 18
Fyrstedømmene
3 - 0 - 0
143 Såpe fustasjer Danmark 17 1/2
8.5
Norge
9
144 Såpe kvartinger Norge 75
75
145 Såpe viertels Norge 4
4
146 Takstein d Norge 2000
2000
147 Tekanner, tinn stykk Danmark 1
1
148 Tiur stykk Danmark 19
19
149 Tjære tønner Danmark 46
26
Fyrstedømmene
7
Norge
13
150 Tobakk buteljer Norge 60
60
151 Trær, frukttrær pakker Danmark 4
4
152 Tvebakker tønner Danmark 2 16667/100000
2.16667
153 Ved, bjørkeved favner Danmark 231
195
Fyrstedømmene
36
154 Viltfugler, orfugl kasser Danmark 3
3
155 Viltfugler, orfugl stykk Danmark 82
82
156 Ærfugl kasser Danmark 2
2
157 Ærfugl stykk Danmark 60
60
158 Øl anker Norge 2 1/4
2.25
159 Årer par Danmark 395
95
Norge
300
160 ÅÅÅ Må sjekkes ??? stykk Danmark 1
1

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.