Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Christiania
Retning: Ut
Handel: Innenriks
År: 1792
Spesifisering:
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Alun tønner Danmark 777 1/2
126.5
Norge
651
2 Ansjos dunker Danmark 1427
1292
Fyrstedømmene
72
Norge
63
3 Ansjos tønner Danmark 4
4
4 Bark tønner Danmark 31
31
5 Bek pund Danmark 32
0 - 2 - 0
6 Belgpipe stykk Danmark 1
1
7 Bjelker, 10 alen tylfter Danmark 507
486
Fyrstedømmene
21
8 Bjelker, 12 alen, dobbelte tylfter Danmark 62
62
9 Bjelker, 12 alen, enkelte tylfter Danmark 165 1/2
153
Fyrstedømmene
12.5
10 Bjelker, 6 til 7 alen tylfter Danmark 585
553
Fyrstedømmene
32
11 Bjelker, 8 alen tylfter Danmark 410
390
Fyrstedømmene
20
12 Bjelker, furu, 16 alen tylfter Danmark 10
10
13 Bjelker, gran, 14 alen tylfter Danmark 257
47
Norge
210
14 Bjelker, gran, 14 alen, under 1 fot tylfter Danmark 178
23
Fyrstedømmene
1
Norge
154
15 Bjelker, gran, 16 alen tylfter Norge 20
20
16 Bjelker, gran, 16 alen, under 1 fot brede tylfter Norge 20
20
17 Bomullstøy alen Danmark 10
10
18 Bord, 10 til 12 fot lange, 1 1/4 tommer tykke d Danmark 89000
89000
19 Bord, 10 til 12 fot lange, 2 1/2 og 3 tommer tykke d Fyrstedømmene 5636
2936
Norge
2700
20 Brød, flatbrød fustasjer Danmark 1
1
21 Båndstaker d Danmark 11000
6900
Fyrstedømmene
4100
22 Dombjeller kasser Danmark 1
1
23 Dombjeller sekker Danmark 12
12
24 Dreiel Danmark 10
10
25 Enebær tønner Danmark 15
15
26 Flasker stykk Danmark 335933
297181
Norge
38752
27 Frakketøy alen Danmark 55
55
28 Frakketøy stykk Danmark 2
2
29 Fugler fustasjer Norge 1
1
30 Fugler tønner Danmark 1
1
31 Genever potter Danmark 8
8
32 Glass, apotekerglass kasser Danmark 9
9
33 Glass, diverse stykk Norge 6020
6020
34 Glass, diverse tønner Norge 2
2
35 Glass, kasser stykk Danmark 442
388
Fyrstedømmene
2
Norge
52
36 Glass, kister stykk Danmark 739
464
Fyrstedømmene
19
Norge
256
37 Glass, kurver stykk Danmark 798
600
Fyrstedømmene
43
Norge
155
38 Glass, taffelglass fustasjer Norge 9
9
39 Glass, taffelglass kister Danmark 38
38
40 Glass til sylte og vinglass lamper Danmark 12
12
41 Glass til sylte og vinglass stykk Danmark 3467
3458
Norge
9
42 Gryter, jern pund Danmark 41712
3 - 7 - 0
Norge
127 - 0 - 0
43 Gryter, jern stykk Danmark 335
200
Norge
135
44 Hatter stykk Norge 58
58
45 Hatter, til dame stykk Danmark 2
2
46 Hester stykk Fyrstedømmene 2
2
47 Honningkaker bunter Norge 8
8
48 Honningkaker dusin Norge 28
28
49 Hornspisser d Danmark 5500
5500
50 Huder halve Norge 10
10
51 Huder hele Norge 4
4
52 Huder, bjørn stykk Danmark 5
4
Fyrstedømmene
1
53 Humle pund Norge 1056
0 - 66 - 0
54 Håndspiker tylfter Danmark 66
66
55 Hårklede alen Danmark 616
616
56 Hårklede stykk Danmark 40
40
57 Jern, ambolter stykk Danmark 6
6
58 Jern, haubitser og granater pund Danmark 39596
123 - 14 - 12
59 Jern, plater pund Fyrstedømmene 3840
12 - 0 - 0
60 Jern, smistenger pund Danmark 13000
13000
61 Jern, spiker pund Danmark 42446
132 - 12 - 2
Fyrstedømmene
12
62 Jern, stangjern pund Danmark 763174
1432 - 17 - 6
Fyrstedømmene
44 - 2 - 0
Norge
907 - 19 - 0
63 Jern, takker pund Norge 16740
52 - 6 - 4
64 Jufferter, dobbelte d Norge 1400
1400
65 Jufferter, enkelte d Norge 400
400
66 Kakkelovner, jern pund Danmark 130310
251 - 6 - 11
Fyrstedømmene
29 - 10 - 0
Norge
126 - 7 - 11
67 Kanoner av jern pund Danmark 76800
240 - 0 - 0
68 Karafler, glass stykk Norge 1038
1038
69 Karder dusin Danmark 343
15.5
Fyrstedømmene
2.5
Norge
325
70 Kardeskinn pakker Danmark 2
2
71 Karjol stykk Norge 1
1
72 Klokkelodd stykk Danmark 20
20
73 Knapper kasser Danmark 2
2
74 Kummen pund Danmark 152354
139434
Fyrstedømmene
12920
75 Kålhoder stykk Norge 200
200
76 Kålrabi stykk Norge 200
200
77 Lakk pund Danmark 9
9
78 Laks stykk Danmark 11
11
79 Lekter til steintak d Danmark 23700
21200
Fyrstedømmene
2500
80 Lekter til steintak d Danmark 40000
23100
Fyrstedømmene
16900
81 Lekter til steintak kvartinger Danmark 2
2
82 Lekter til steintak kvartinger Danmark 2
2
83 Lerret alen Danmark 40
40
84 Lerret stykk Danmark 1
1
85 Lin pund Norge 276
0 - 17 - 4
86 Linfrø tønner Norge 1
1
87 Lossetre tylfter Danmark 14
13
Norge
1
88 Malt tønner Norge 1
1
89 Marmorstein stykk Norge 2
2
90 Mel kvartinger Danmark 2
2
91 Mel pund Danmark 160
0 - 10 - 0
92 Mel tønner Danmark 1/2
0.5
93 Multer og tyttebær anker Danmark 11 1/2
11.5
94 Multer og tyttebær buteljer Danmark 4
4
95 Multer og tyttebær dunker Danmark 123
123
96 Multer og tyttebær glass Danmark 28
28
97 Multer og tyttebær krukker Danmark 46
46
98 Multer og tyttebær kvartinger Danmark 7
7
99 Multer og tyttebær tønner Danmark 17 1/2
17.5
100 Murstein d Danmark 1100
1100
101 Oksehoder stykk Norge 2
2
102 Olje potter Norge 181
181
103 Ost pund Danmark 2429
7 - 11 - 13
104 Papir tylfter Danmark 18
18
105 Piper, tobakkspiper fustasjer Danmark 10
10
106 Piper, tobakkspiper gross Danmark 12
12
107 Piper, tobakkspiper kasser Danmark 2
2
108 Pumpetre stykk Danmark 9
9
109 Rafter stykk Danmark 300
300
110 Raggsokker par Danmark 3
3
111 Ryer stykk Danmark 4
4
112 Ryper tylfter Danmark 18
18
113 Sadler, karjolsadler stykk Norge 1
1
114 Saft av tranebær buteljer Danmark 15
3
Norge
12
115 Sagblader stykk Danmark 11
11
116 Skinn, beverskinn stykk Danmark 10
10
117 Skinn, bukk og geit deker Danmark 1178
28
Fyrstedømmene
1150
118 Skinn, bukk og geit stykk Danmark 300
300
119 Skinn, får pakker Danmark 1
1
120 Skinn, hermelin stykk Danmark 40
40
121 Skinn, kalv stykk Danmark 10
10
122 Skinn, karduan deker Danmark 1
1
123 Skinn, luxe skinn stykk Danmark 2
2
124 Skinn, mår stykk Norge 12
12
125 Skinn, oter stykk Danmark 3
2
Norge
1
126 Skinn, reveskinn stykk Danmark 355
55
Fyrstedømmene
300
127 Skinn, ulveskinn stykk Danmark 3
3
128 Sko fustasjer Danmark 1
1
129 Smør pund Danmark 108
0 - 6.75 - 0
130 Snorer, tarmer stykk Danmark 200
200
131 Speil stykk Norge 4
4
132 Spiker kasser Danmark 39
27
Norge
12
133 Spiker stykk Danmark 2737808 39/100
1282408.27
Norge
1455400.12
134 Staker, einerstaker stykk Danmark 100
100
135 Såpe dunker Danmark 24
24
136 Såpe kvartinger Danmark 66
66
137 Såpe pund Danmark 750
750
138 Såpe tønner Danmark 123
123
139 Takstein stykk Danmark 2000
2000
140 Talg pund Danmark 16
0 - 1 - 0
141 Tjære tønner Danmark 1 1/2
1.5
142 Tobakk, snuff buteljer Norge 48
48
143 Ulltøy alen Danmark 10
10
144 Vadmel alen Danmark 20
20
145 Ved, bjørkeved favner Danmark 204
187
Fyrstedømmene
17
146 Vogner stykk Norge 1
1
147 Ærfugl stykk Danmark 40
40

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.