Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Christiania
Retning: Ut
Handel: Innenriks
År: 1794
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Alun pund Norge 365
365
2 Alun tønner Danmark 360 1/2
241.25
Norge
119.25
3 Ansjos dunker og glass Norge 38
38
4 Ansjos dunker og krukker Danmark 1305
1305
5 Aske tønner Danmark 3
3
6 Bakhun d Danmark 200
200
7 Bark tønner Danmark 53
50
Norge
3
8 Bjelker, 10 alen tylfter Danmark 39 1/2
22.5
Fyrstedømmene
17
9 Bjelker, 12 alen, dobbelte tylfter Danmark 200 1/2
33.5
Norge
167
10 Bjelker, 12 alen, enkelte tylfter Danmark 144
143
Norge
1
11 Bjelker, 14 alen tylfter Danmark 215
15
Norge
200
12 Bjelker, 16 alen tylfter Danmark 30 1/2
6.5
Norge
24
13 Bjelker, 6 til 7 alen tylfter Danmark 725
677
Fyrstedømmene
48
14 Bjelker, 8 alen tylfter Danmark 517 1/2
499.5
Fyrstedømmene
18
15 Bjelker, furu, under 1 fot brede tylfter Danmark 14
14
16 Blekkhus stykk Norge 50
50
17 Bord, 10 til 12 fot lange, 1 1/2 og 3 tommer tykke stykk Danmark 5512
512
Norge
5000
18 Bord, 1 1/4 tomme tykke kvartinger Fyrstedømmene 4
2
Norge
2
19 Bord, 1 1/4 tomme tykke stykk Danmark 120200
116300
Fyrstedømmene
900
Norge
3000
20 Bord, 2 tommer tykke stykk Norge 3004
3004
21 Bordstaver stykk Danmark 150
150
22 Brunrødt fustasjer Danmark 2
2
23 Brunrødt kvartinger Danmark 2
2
24 Brunrødt pund Norge 100
100
25 Brunrødt tønner Norge 2 5/8
2.625
26 Brynestein d Danmark 3000
3000
27 Brød tønner Danmark 17 1/2
11.5
Norge
6
28 Brød, flatbrød fustasjer Danmark 1
1
29 Brød, hvetebrød kasser Danmark 2
2
30 Bøker kurver Danmark 1
1
31 Båndstaker stykk Danmark 5900
3400
Fyrstedømmene
2500
32 Dreiel alen Danmark 36
36
33 Dreiel stykk Danmark 3
1
Norge
2
34 Dyresteik stykk Danmark 1
1
35 Enebær tønner Danmark 20 1/2
8.5
Fyrstedømmene
12
36 Fiskekasser stykk Danmark 40
40
37 Frakketøy alen Danmark 102
102
38 Geværer stykk Danmark 12
12
39 Glass, diverse stykk Danmark 17985
7195
Norge
10790
40 Glass, diverse tønner Danmark 4
2
Norge
2
41 Glass, kasser ikke oppført Danmark 838
669
Fyrstedømmene
16
Norge
153
42 Glass, kister ikke oppført Danmark 1027
714
Fyrstedømmene
17
Norge
296
43 Glass, kurver ikke oppført Danmark 865
665
Fyrstedømmene
43
Norge
157
44 Glasspokaler ikke oppført Norge 2
2
45 Gryter, jern pund Danmark 48715
5 - 3 - 12
Norge
147 - 0 - 15
46 Gulvklede alen Danmark 70
70
47 Hakker dusin Danmark 6
6
48 Hatter dusin Norge 21 1/2
21.5
49 Hester stykk Danmark 4
3
Fyrstedømmene
1
50 Honningkaker bunter Danmark 20
3
Norge
17
51 Hornspisser d Danmark 3600
3600
52 Huder stykk Danmark 10
4
Norge
6
53 Huder, bjørn stykk Danmark 4
4
54 Huder, reinsdyr, beredt stykk Danmark 2
2
55 Humle bismerpund Norge 86 1/2
86.5
56 Håndspiker tylfter Danmark 18
18
57 Hårpunger par Norge 24
24
58 Jern, gitter pund Danmark 720
2 - 5 - 0
59 Jern, plater pund Norge 312
312
60 Jern, stangjern pund Danmark 840287
2029 - 5 - 13
Fyrstedømmene
31 - 0 - 0
Norge
565 - 12 - 2
61 Jern, takker pund Norge 12198
38 - 2 - 6
62 Jernaksel stykk Danmark 2
2
63 Jufferter, dobbelte d Danmark 1500
1500
64 Jufferter, enkelte d Danmark 1000
1000
65 Kakkelovner, jern pund Danmark 126098
227 - 0 - 0
Norge
167 - 1 - 2
66 Kammer, hornkammer dusin Norge 60
60
67 Kanoner stykk Danmark 12
12
68 Karder, ullkarder dusin Danmark 132 3/4
8
Norge
124.75
69 Kavringer tønner Norge 2
2
70 Knappenåler bunter Norge 5
5
71 Kobber pund Danmark 648
2 - 0 - 8
72 Krutt centner Norge 3
3
73 Krøllhår sekker Norge 1
1
74 Kummen pund Danmark 276296
205285
Fyrstedømmene
65918
Norge
5093
75 Kålhoder stykk Norge 240
240
76 Kålrabi ikke oppført Danmark 250
250
77 Lakk pund Danmark 79
18
Norge
61
78 Laks stykk Danmark 4
4
79 Lekter til steintak d Danmark 8500
6500
Fyrstedømmene
1900
Norge
100
80 Lekter til steintak d Danmark 44300
30100
Fyrstedømmene
13600
Norge
600
81 Lerret alen Danmark 320
20
Norge
300
82 Linkaker stykk Norge 8700
8700
83 Linkaker tønner Norge 6
6
84 Linolje anker Norge 10
10
85 Linolje fustasjer Norge 11
11
86 Linolje krukker Norge 1
1
87 Linolje potter Norge 1249 1/2
1249.5
88 Lossetre tylfter Danmark 8
8
89 Lykter, blikklykter stykk Danmark 1
1
90 Lykter, glasslykter ikke oppført Norge 11
11
91 Lys, talglys bismerpund Danmark 4
1
Norge
3
92 Lys, talglys pund Norge 266
266
93 Lysformer av tinn stykk Norge 4
4
94 Melkeringer, glass ikke oppført Norge 22
22
95 Mineraler kasser Danmark 1
1
96 Multer og tyttebær dunker Danmark 3
3
97 Multer og tyttebær dunker Danmark 32
32
98 Multer og tyttebær glass Danmark 4
4
99 Multer og tyttebær kasser Danmark 2
2
100 Multer og tyttebær tønner Danmark 3
3
101 Multum alen Danmark 8
8
102 Murstein d Danmark 1000
1000
103 Ost pund Danmark 992
3 - 2 - 0
104 Papir ris Danmark 3444
1186.5
Norge
2257.5
105 Pels stykk Danmark 8
1
Norge
7
106 Pelsverk kasser Danmark 1
1
107 Rennetre stykk Danmark 8
8
108 Rugmel tønner Norge 3
3
109 Ryper stykk Danmark 8
8
110 Ryper tylfter Danmark 107
107
111 Sabler stykk Fyrstedømmene 600
600
112 Sadler, ridesadler ikke oppført Norge 1
1
113 Skinn, bukkeskinn stykk Danmark 150
150
114 Skinn, ekorn d Danmark 500
500
115 Skinn, får stykk Danmark 168
168
116 Skinn, geiteskinn deker Fyrstedømmene 619
619
117 Skinn, geiteskinn stykk Fyrstedømmene 9
9
118 Skinn, kalv stykk Danmark 6
6
119 Skinn, mår stykk Danmark 309
309
120 Skinn, oter stykk Danmark 38
20
Fyrstedømmene
18
121 Skinn, reveskinn stykk Danmark 78
78
122 Skinn, røyskatt stykk Danmark 100
100
123 Smør pund Danmark 2304
0 - 18 - 0
Norge
0 - 126 - 0
124 Snorer, tarmer dusin Danmark 12
12
125 Snorer, tarmer stykk Danmark 371
371
126 Spade, Hagespader stykk Danmark 2
2
127 Spade, Hagespader tylfter Danmark 3
3
128 Spiker stykk Danmark 2725900
2002200
Norge
723700
129 Spisseler stykk Norge 1
1
130 Spisslede stykk Norge 3
3
131 Staker, einerstaker d Danmark 500
500
132 Staker, einerstaker d Danmark 5500
5500
133 Staver, bjørkestaver stykk Danmark 450
450
134 Stivelse pund Norge 100
100
135 Stål pund Danmark 3590
1 - 0 - 0
Norge
10 - 0 - 70
136 Svovel pund Norge 6
6
137 Tiur stykk Danmark 28
28
138 Tjære tønner Danmark 10
2
Norge
8
139 Tobakk pund Norge 154
154
140 Tobakk, snuff pund Norge 1506
1506
141 Tønner, tomme stykk Norge 16
16
142 Ulltøy stykk Danmark 1
1
143 Urter, medisin pakker Danmark 1
1
144 Vadmel alen Norge 14
14
145 Ved, bjørkeved favner Danmark 131
129
Fyrstedømmene
2
146 Vekter, skålvekter stykk Norge 4
4
147 Verken alen Danmark 13
13
148 Viltfugler, orfugl stykk Danmark 12
12
149 Øl oksehoder Norge 93
93

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.