Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Christiania
Retning: Ut
Handel: Utenriks
År: 1786
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Bjelker, 10 alen, a 1 1/2 riksdaler per tylft tylfter England, Skottland og Irland 15 10 15
4 6
Holland
6 9
2 Bjelker, 12 alen, dobbelt, a 3 riksdaler per tylft tylfter Frankrike 3 1 3
1 3
3 Bjelker, 14 alen, a 4 riksdaler per tylft tylfter England, Skottland og Irland 16 4 16
4 16
4 Bjelker, 16 alen, a 7 riksdaler per tylft tylfter England, Skottland og Irland 42 6 42
6 42
5 Bjelker, 6 til 7 alen, a 48 skilling per tylft tylfter England, Skottland og Irland 47 48 95 47 48
40 20
Frankrike
20 10
Holland
35 17.5
6 Bjelker, 8 alen, a 72 skilling per tylft tylfter England, Skottland og Irland 15 20 15
10 7.5
Frankrike
6 4.5
Holland
4 3
7 Bord, furu, 1 1/4 tomme, a 10 riksdaler per 100 hundrede England, Skottland og Irland 72010 720150 72010
651450 65140
Frankrike
65600 6560
Holland
3100 310
8 Bord, furu, 2 1/2 tommer, a 20 riksdaler per 100 hundrede England, Skottland og Irland 15840 79200 15840
79200 15840
9 Bord, gran, 1 1/2 tommer, a 10 riksdaler per 100 hundrede England, Skottland og Irland 27190 271900 27190
236100 23610
Frankrike
35800 3580
10 Bord, gran, 2 tommer, a 11 riksdaler per 100 hundrede England, Skottland og Irland 946 8600 946
8600 946
11 Bord, gran, 3 tommer, a 14 riksdaler per 100 hundrede England, Skottland og Irland 55755 397300 1/5 55629
396900.2 55573
Holland
400 56
12 Egger, under 5 palmer, a 32 skilling per tylft tylfter England, Skottland og Irland 2 64
2 64
13 Flasker, glass, a 4 riksdaler per 100 hundrede Danzig og polsk Preussen 440 11000 440
11000 440
14 Glass, kister a 10 riksdaler per stykk stykk Danzig og polsk Preussen 100 10 100
10 100
15 Glass, kurver a 10 riksdaler per stykk stykk Danzig og polsk Preussen 500 50 500
50 500
16 Hester stykk England, Skottland og Irland 40 1 40
1 40
17 Hår, 2 riksdaler per tønne tønner Holland 2 1 2
1 2
18 Isenfarge dunker Holland 8 2 8
2 8
19 Jern a 10 riksdaler per skippund pund England, Skottland og Irland 14605 467360 14605
1460.5 - 0 - 0 14605
20 Jufferter, dobbelte, a 7 riksdaler per 100 hundrede England, Skottland og Irland 4835 24 690 4835 24
690 4835 24
21 Jufferter, enkelte, a 3 riksdaler per 100 hundrede England, Skottland og Irland 24 800 24
800 24
22 Lekter, til steintak, a 1 1/2 riksdaler per 100 kvartinger England, Skottland og Irland 36 1 36
1 36
23 Lekter, til steintak, a 1 riksdaler kvartinger England, Skottland og Irland 3 48 302 3 48
2 0.5
Holland
300 3
24 Prosentvarer Holland 4 4
4
25 Skinn, karduan, a 4 riksdaler per deker deker Holland 4876 1219 4876
1219 4876
26 Skinn, mår, a 48 skilling stykk Holland 3 32 5 3 32
5 3 32
27 Skinn, rev, 64 skilling per stykk stykk Holland 63 32 95 63 32
95 63 32
28 Spirer, 5 palmer, a 72 skilling per stykk stykk England, Skottland og Irland 168 20 1/2 168
18.5 166.5
Frankrike
2 1.5
29 Stål, a 10 skilling per pund Kurland, Livland og Russland 31 24 298 31 4167/100000
298 31.04167
30 Ved, bjørkeved, a 1 riksdal per favn favner England, Skottland og Irland 562 562 562
524 524
Frankrike
36 36
Holland
2 2

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.