Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Christiania
Retning: Ut
Handel: Utenriks
År: 1788
Spesifisering:
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Bjelker, 20 alen a 10 riksdaler per tylft tylfter England, Skottland og Irland 20 2 20
2 20
2 Bjelker, 6 til 7 alen, a 48 skilling per tylft tylfter England, Skottland og Irland 9 18 9
10 5
Holland
8 4
3 Bjelker, gran, 12 alen, a 2 riksdaler per tylft tylfter Holland 8 4 8
4 8
4 Bjelker, gran, 8 alen, a 72 skilling pr tylft tylfter Holland 2 24 3 2 24
3 2 24
5 Bord, furu, 2 1/2 og 3 tommer tykke, a 20 riksdaler per 100 eller 120 st d England, Skottland og Irland 29630 148100 29630
146100 29230
Frankrike
2000 400
6 Bord, furu, 2 1/2 og 3 tommer tykke, a 20 riksdaler per 100 eller 120 st kvartinger England, Skottland og Irland 2
2
7 Bord, gran, 1 1/4, og av furu, 1 1/2 tomme, a 10 riksdaler per 100 hundrede England, Skottland og Irland 58125 581200 58125
519400 51945
Frankrike
60400 6040
Holland
1400 140
8 Bord, gran, 1 1/4, og av furu, 1 1/2 tomme, a 7 riksdaler per 100 hundrede England, Skottland og Irland 15386 219800 15386
192500 13475
Frankrike
27300 1911
9 Bord, gran, 2 tommer, a 11 1/2 riksdaler per 100 hundrede England, Skottland og Irland 2656 48 23100 2656 48
23100 2656 48
10 Bord, gran, a 14 riksdaler per 100 hundrede England, Skottland og Irland 67606 482900 67606
482900 67606
11 Egger, under 5 palmer, a 4 riksdaler per tylft tylfter England, Skottland og Irland 6 1 1/2 6
1.5 6
12 Jern, norsk, a 10 riksdaler per skippund pund England, Skottland og Irland 10096 37 323081 10096 37
969 - 1 - 11 9690 81
Frankrike
40 - 10 - 14 405 52
13 Jufferter, dobbelte, a 5 riksdaler per 100 Frankrike 8 16 1 88
1 24
Holland
64
14 Jufferter, dobbelte, a 5 riksdaler per 100 hundrede England, Skottland og Irland 100 7 48
100 7 48
15 Jufferter, dobbelte, a 5 riksdaler per 100 kvartinger England, Skottland og Irland 3 1/2
2
Frankrike
1
Holland
0.5
16 Jufferter, enkelte, a 3 riksdaler per 100 hundrede England, Skottland og Irland 25 24 700 24
500 16 48
Holland
200 7 48
17 Jufferter, enkelte, a 3 riksdaler per 100 kvartinger England, Skottland og Irland 4
2
Holland
2
18 Prosentvarer Holland 2 2
2
19 Skinn, kalv, 1 riksdaler 64 skilling per deger hundrede England, Skottland og Irland 33 32 2 33 32
2 33 32
20 Skinn, karduan, a 4 riksdaler per deker deker Holland 5200 1300 5200
1300 5200
21 Spirer, 5 palmer, a 48 skilling per stykk stykk England, Skottland og Irland 34 48 69 34 48
67 33 48
Frankrike
2 1
22 Tjære, a 3 riksdaler per tønne tønner England, Skottland og Irland 54 18 54
6 18
Frankrike
12 36
23 Ved, bjørkeved, a 1 riksdal per favn favner England, Skottland og Irland 639 639 639
602 602
Frankrike
31 31
Holland
6 6
24 Åretrær, 1 riksdaler per tylft tylfter England, Skottland og Irland 78 78 78
48 48
Frankrike
30 30

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.