Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Fredrikstad
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1731
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Epler tønner Norge, tollfritt 10
10
2 Flesk pund Danmark, tollfritt 2280 43 skilling toll fra "Fremmede steder, fortollet"
7 - 2 1/2 - 0
3 Malt tønner Danmark, tollfritt 6
6
4 Salt tønner Danmark, tollfritt 38
38
5 Salt, spansk tønner Norge, tollfritt 306
306
6 Steinkull lester Danmark, tollfritt 12
12
7 Steinkull lester Norge, tollfritt 2
2
8 Steinkull tønner Danmark, tollfritt 3
3
9 Takstein stykk Danmark, tollfritt 3000
3000

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.