Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Christiania
Retning: Ut
Handel: Utenriks
År: 1790
Spesifisering:
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Alling, gran, enkelte, a 7 riksdaler per 100 hundrede England, Skottland og Irland 2674 38200 2674
22500 1575
Frankrike
15700 1099
2 Alun a 10 riksdaler per tønne tønner Frankrike 800 80 800
80 800
3 Bjelker, 12 alen, dobbelte a 3 riksdaler per tylft tylfter England, Skottland og Irland 7 2 16667/100000 7
2.16667 7
4 Bjelker, 6 til 7 alen, dobbelte, a 48 skilling per tylft tylfter England, Skottland og Irland 10 20 10
20 10
5 Bord, furu, dobbelte, a 20 riksdaler per 100 hundrede England, Skottland og Irland 42570 212800 42570
207700 41550
Frankrike
2600 520
Portugal
2500 500
6 Bord, gran, dobbelte, a 11 1/2 riksdaler per 100 hundrede England, Skottland og Irland 632 48 5500 632 48
5500 632 48
7 Bord, gran, dobbelte, a 14 riksdaler per 100 hundrede England, Skottland og Irland 57312 48 409300 57312 48
409300 57312 48
8 Bord, gran, dobbelte, a 14 riksdaler per 100 kvartinger England, Skottland og Irland 9
9
9 Egger, gran, under 5 palmer, a 5 riksdaler per tylft tylfter England, Skottland og Irland 60 12 60
12 60
10 Furu, enkelte, a 10 riksdaler per 100 hundrede England, Skottland og Irland 17575 175700 17575
125800 12585
Frankrike
49900 4990
11 Genever a 80 riksdaler per pipe piper Sverige 240 3 240
3 240
12 Jern, norsk, a 15 riksdaler per skippund pund England, Skottland og Irland 1440 30720 1440
40 - 0 - 0 600
Frankrike
56 - 0 - 0 840
13 Jufferter, dobbelte, a 5 riksdaler per 100 hundrede England, Skottland og Irland 25 500 25
500 25
14 Jufferter, enkelte, a 3 riksdaler per 100 hundrede England, Skottland og Irland 4 48 150 4 48
150 4 48
15 Kjøtt, saltet a 10 riksdaler per tønne tønner Sverige 100 10 100
10 100
16 Prosentvarer Holland 2 2
2
17 Skinn, jerv a 3 riksdaler per stykk stykk Holland 9 3 9
3 9
18 Skinn, karduan, a 4 riksdaler per deker deker Holland 6224 1556 6224
1556 6224
19 Skinn, oter a 1 riksdaler stykk Holland 5 5 5
5 5
20 Skinn, rev, 64 skilling per stykk stykk Holland 72 108 72
108 72
21 Spirer, 5 palmer, a 48 skilling per stykk stykk England, Skottland og Irland 45 90 45
84 42
Frankrike
4 2
Portugal
2 1
22 Tjære, a 3 riksdaler per tønne tønner England, Skottland og Irland 321 107 321
16 48
Frankrike
91 273
23 Ved, bjørkeved ikke oppført England, Skottland og Irland 436 436 436
412 412
Frankrike
22 22
Portugal
2 2
24 Åretrær, 1 riksdaler per tylft tylfter England, Skottland og Irland 122 48 122 1/2 122 48
122.5 122 48

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.