Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Krokstad
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1756
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Bjelker, 14 alen tylfter Fremmede steder 143
143
2 Deeler stykk Fremmede steder 400
400
3 Ved, bjørkeved favner Fremmede steder 36
36

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.