Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Arendal
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1733
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Alling, 10 alen Danmark 889 1/2
526 1/2
Fremmede steder
363
2 Alling, 12 alen, doble og enkle tylfter Danmark 1630 1/2
526
Fremmede steder
1098 1/2
Norge
6
3 Alling, 14 alen tylfter Danmark 58 1/2
9
Fremmede steder
49 1/2
4 Alling, 16 alen tylfter Danmark 923 1/2
127 1/2
Fremmede steder
796
5 Alling, 18 alen, furu og gran Danmark 40 1/2 enhet ikke oppgitt
40 1/2
6 Alling, 18 alen, furu og gran tylfter Norge 8
8
7 Alling, 18 alen, furu og gran tylfter Fremmede steder 404
404
8 Alling, 7 alen tylfter Danmark 382
306
Fremmede steder
76
9 Alling, 8 alen Danmark 600 Enhet ikke oppgitt
452
Fremmede steder
148
10 Aske tønner Danmark 14
14
11 Baj stykk Norge 3
3
12 Barkun, eik tylfter Danmark 166 1/2
162 1/2
Fremmede steder
4
13 Barkun, or tylfter Danmark 183
1
Fremmede steder
182
14 Begerholt tylfter Danmark 204
6
Fremmede steder
198
15 Bjelker, eik, under 1 fot brede tylfter Danmark 1 1/2
1 1/2
16 Bjelker, furu, 1 1/3 fot brede Fremmede steder 56 1/4 Enhet ikke oppgitt
56 1/4
17 Bjelker, furu, 1 fot Fremmede steder 857 Enhet ikke oppgitt
857
18 Bjelker, furu, 1 fot tønner Danmark 10
10
19 Bjelker, furu, under 1 fot Fremmede steder 1181 Enhet ikke oppgitt
1181
20 Bjelker, furu, under 1 fot Fremmede steder 11 Enhet ikke oppgitt
11
21 Bjelker, furu, under 1 fot tylfter Danmark 1
1
22 Bjelker, gran, 1 1/2 fot brede tylfter Fremmede steder 5 1/2
5 1/2
23 Bjelker, gran, 1 fot Fremmede steder 263 3/4 Enhet ikke oppgitt
263 3/4
24 Bjelker, gran, under 1 fot Fremmede steder 255 1/4 Enhet ikke oppgitt
255 1/4
25 Bly, i klumper pund Danmark 2340
7 - 6 - 4
26 Bord, diverse sorter stykk Danmark 43282
6110
Fremmede steder
34372
Norge
2800
27 Bord, eik tylfter Fremmede steder 1/2
1/2
28 Bord, eik, til båter tylfter Danmark 3
3
29 Bord, vrak stykk Danmark 7210
6610
Fremmede steder
600
30 Buteljer, tomme stykk Norge 400
400
31 Bygg tønner Norge 436
436
32 Båndstaker stykk Danmark 11800
10800
Fremmede steder
1000
33 Båtsbånd stykk Norge 77
77
34 Erter tønner Norge 1
1
35 Fjær pund Norge 180
180
36 Gryn tønner Norge 8
8
37 Gryter stykk Fremmede steder 48
48
38 Gueridoner stykk Norge 2 Kan også være 7 - vanskelig å lese pga. kluss
2
39 Havre tønner Norge 6
6
40 Honenner stykk Fremmede steder 20500
20500
41 Huder, uberede stykk Norge 7 1/2
15/2
42 Humle pund Norge 100
0 - 6 - 4
43 Hvalfinner pund Danmark 20
20
44 Hør pund Danmark 6020
2 - 0 - 0
Norge
16 - 16 - 4
45 Håndspiker tylfter Danmark 820
22
Fremmede steder
798
46 Jern, borrjern pund Norge 1648
5 - 3 - 0
47 Jern, stangjern pund Danmark 234314
277 - 1 - 0
Fremmede steder
253 - 9 - 4
Norge
201 - 14 - 6
48 Jufferter, dobbelte og enkelte stykk Danmark 7220
1010
Fremmede steder
6210
49 Kakkelovner, jern pund Danmark 27793
57 - 0 - 0
Norge
29 - 17 - 1
50 Kalemank stykk Danmark 1
1
51 Kastanjer pund Norge 300
300
52 Kirsey stykk Norge 1
1
53 Kjøtt, saltet tønner Norge 20
20
54 Klede alen Norge 32
32
55 Knær tylfter Fremmede steder 1 1/2
1 1/2
56 Lekter til stråtak stykk Danmark 1330
1282
Fremmede steder
48
57 Lossetre tylfter Danmark 6
6
58 Malt tønner Norge 235
235
59 Mel tønner Norge 1
1
60 Murstein stykk Norge 800
800
61 Piper, tobakkspiper gross Danmark 18
18
62 Planker, eik tylfter Fremmede steder 4
4
63 Pumpe- eller rennetre tylfter Fremmede steder 12
12
64 Pundlær huder Norge 3
3
65 Rug tønner Norge 188
188
66 Sajet stykk Danmark 3 1/2
3 1/2
67 Salt, bedervet tønner Danmark 18
18
68 Salt, spansk tønner Norge 14
14
69 Salt, spansk tønner Danmark 180
174
Norge
6
70 Sars stykk Norge 2
2
71 Sild tønner Norge 11 3/4
11 3/4
72 Silke pund Danmark 3
3
73 Sitroner stykk Fremmede steder 1700
1700
74 Skinn, bukk og geit deker Danmark 70
40
Fremmede steder
30
75 Slagvoller stykk Danmark 600
600
76 Slipesteiner stykk Norge 131
131
77 Smør tønner Norge 4
4
78 Sperrer, gran Fremmede steder 36 Enhet ikke oppgitt
36
79 Sperrer, gran stykk Fremmede steder 58
58
80 Spirer, furu stykk Fremmede steder 1
1
81 Spirer, gran tylfter Fremmede steder 10
10
82 Stavn tylfter Danmark 4
4
83 Stavn tylfter Norge 1 1/2
1 1/2
84 Steinkull lester Danmark 71 1/2
65
Fremmede steder
6 1/2
85 Stolper, eik tylfter Danmark 34
34
86 Strie pund Danmark 1824
0 - 10 - 0
Norge
5 - 4 - 0
87 Strømper par Norge 900
900
88 Takstein stykk Danmark 2000
1000
Fremmede steder
1000
89 Te, bohe kasser Danmark 1
1
90 Te, bohe pund Norge 10
10
91 Tebord stykk Norge 1
1
92 Tjære tønner Danmark 3
3
93 Tobakk i ruller pund Danmark 31950
50
Fremmede steder
31900
94 Tobakksblader pund Danmark 5156
600
Norge
4556
95 Tran tønner Danmark 5
5
96 Tråd pund Danmark 3
3
97 Tømmer, lind tylfter Fremmede steder 43
43
98 Ull våger Norge 10
10
99 Ved favner Danmark 1196
255
Fremmede steder
941
100 Ved, splittved favner Fremmede steder 105
105
101 Vin, fransk oksehoder Norge 1 1/2
1 1/2
102 Vognstjerter tylfter Norge 3
3
103 Årer tylfter Fremmede steder 2
2
104 Åretrær tylfter Danmark 2
2
105 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? stykk Fremmede steder 750
750

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.