Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Arendal
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1762
Spesifisering:
Kilder: Digitalarkivet ( 1 2 )
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Alling, 10 alen tylfter Danmark 818 1/2
818 1/2
2 Alling, 12 alen, enkelte tylfter Danmark 778
778
3 Alling, 8 alen tylfter Danmark 604
604
4 Aske tønner Danmark 5 1/2
5 1/2
5 Barkun, dobbelte tylfter Danmark 158
158
6 Barkun, enkelte tylfter Danmark 178
178
7 Bek balger Norge 6
6
8 Bjelker, dekksbjelker, eik stykk Norge 5
5
9 Bly, i klumper pund Norge 8480
26 - 10 - 0
10 Blår pund Norge 500
500
11 Bondstokker, eik tylfter Norge 1/2
1/2
12 Bord, alle slag stykk Danmark 94102
16018
Fremmede steder
76284
Norge
600
St. Croix
1200
13 Bord, eik tylfter Danmark 70
50
Norge
20
14 Byggryn fjerdinger Norge 1
1
15 Bånd, silke stykk Danmark 26
26
16 Båndstaker stykk Danmark 9600
9600
17 Eddik, vineddik St. Croix 30
30
18 Epler fjerdinger Norge 6
6
19 Erter tønner St. Croix 53
53
20 Flaneslinnen alen Norge 160
160
21 Flesk pund Norge 320
1 - 0 - 0
22 Flesk pund St. Croix 12160
38 - 0 - 0
23 Furu, 12 alen, dobbelte, under 1/2 fot brede tylfter Danmark 334 5/12
192 5/12
Fremmede steder
82
St. Croix
60
24 Furu, 18 alen, 1 fot brede tylfter Fremmede steder 1
1
25 Furu, 18 alen, under 1 fot brede tylfter Danmark 535 1/2
55
Fremmede steder
480 1/2
26 Gran, 18 alen, 1 fot brede tylfter Fremmede steder 1 1/2
1 1/2
27 Gryn tønner Norge 45 1/4
45 1/4
28 Gryter, jern pund Norge 70
70
29 Harvebul tylfter Danmark 121
121
30 Hjulbommer, eik tylfter Norge 80
80
31 Huder, okse Fremmede steder 49
49
32 Humle pund Danmark 1026
200
Norge
826
33 Hummer, levende Fremmede steder 270
270
34 Huune Rafter og Staver stykk Danmark 17176
5276
Fremmede steder
11500
St. Croix
400
35 Hvetekaker pund St. Croix 1100
1100
36 Hvetemel fjerdinger Norge 1
1
37 Hvetemel sekker Norge 8
8
38 Hvetemel tønner St. Croix 9
9
39 Håndspiker tylfter Danmark 20
20
40 Indigo pund Danmark 1481
1171
Fremmede steder
310
41 Indigo pund Fremmede steder 310
310
42 Jern, Facon jern pund St. Croix 28640
89 - 10 - 0
43 Jern, stangjern pund Danmark 85576
250 - 3 - 0
Norge
17 - 5 - 8
44 Jern, stangjern pund Fremmede steder 61763
193 - 0 - 3
45 Jern, stangjern pund Danmark 141143
167 - 1 - 14
Norge
163 - 19 - 9
St. Croix
110 - 0 - 0
46 Jufferter, dobbelte tylfter Danmark 6
6
47 Jufferter, enkelte tylfter Danmark 6 1/2
6 1/2
48 Kaffebønner pund Norge 4569
4569
49 Kaffebønner pund Danmark 38832
38832
50 Kakkelovner, jern pund Norge 3552
11 - 2 - 0
51 Kakkelovner, jern pund Danmark 3652
4 - 0 - 0
Norge
7 - 8 - 4
52 Kattun eller bomull Fremmede steder 8304 4
8304 4
53 Kjøtt tønner St. Croix 52
52
54 Kjøtt, saltet tønner Norge 23
23
55 Klede alen Norge 5
5
56 Knær, eikeknær tylfter Norge 5
5
57 Kobbertøy i arbeid pund Norge 859
1 1/2 - 0 - 0
St. Croix
0 - 0 - 379
58 Konfekt Fremmede steder 16
16
59 Laks, røkt stykk Danmark 85
55
Norge
30
60 Laks, røkt stykk Danmark 30
30
61 Lekter stykk Danmark 13060
13060
62 Lessetrær tylfter Danmark 11
11
63 Lys, talglys pund St. Croix 3120
9 - 15 - 0
64 Mandler, krakmandler St. Croix 22
22
65 Medikamenter St. Croix 50
50
66 Murstein stykk Norge 3000
3000
67 Nagler, eikenagler stykk Norge 6900
6900
68 Ost pund Norge 20
0 - 1 - 4
69 Ost pund St. Croix 960
3 - 0 - 0
70 Ost stykk Norge 5
5
71 Pepperkaker bunter Norge 4
4
72 Planker, eik tylfter Norge 7
7
73 Planker, furu tylfter Norge 9 1/2
9 1/2
74 Propper, eik stykk Norge 12000
12000
75 Pudder pund Norge 106
0 - 6 - 10
76 Pundlær huder Norge 40
40
77 Risengryn pund Norge 350
350
78 Rom Fremmede steder 630
630
79 Rugmel tønner Norge 1
1
80 Salt, fransk tønner Danmark 421
57
Norge
364
81 Salt, spansk tønner Norge 49
49
82 Seilduk ruller Norge 76
76
83 Seksten alner, furu, 1 fot bred tylfter Fremmede steder 20 1/2
20 1/2
84 Seksten alner, furu, under 1 fot bred tylfter Danmark 686
125 1/2
Fremmede steder
560 1/2
85 Seksten alner, gran, 1 fot bred tylfter Fremmede steder 25 1/2
25 1/2
86 Seksten alner, gran, under 1 fot bred tylfter Danmark 65
47
Fremmede steder
18
87 Sennepsfrø tønner Norge 1/2
1/2
88 Sjokolade Fremmede steder 6
6
89 Sju og seks alner tylfter Danmark 267
267
90 Skilpaddeskall Fremmede steder 9
9
91 Skinn, bukkeskinn deger Danmark 128
80
Norge
48
92 Skuffer tylfter Danmark 12
12
93 Slipesteiner stykk Danmark 74
50
Norge
24
94 Smør pund St. Croix 500
500
95 Smør tønner Norge 1/2
1/2
96 Smør tønner St. Croix 40
40
97 Spirer, furu og gran, 12 til 13 palmer stykk Fremmede steder 83
73
Norge
10
98 Spirer, furu og gran, under 5 palmer stykk Danmark 2
2
99 Staker, gran tylfter Danmark 3
3
100 Steinkull lester Danmark 52
52
101 Steinkull tønner Danmark 6
6
102 Stemet stykk Norge 2
2
103 Stivelse pund Norge 31
0 - 1 - 15
104 Stolper, eik tylfter Norge 25 1/2
25 1/2
105 Stål pund St. Croix 1400
1400
106 Sukker fustasjer Norge 21
21
107 Sukker, puddersukker pund Norge 250
250
108 Sukker, råsukker Fremmede steder 67511 77
67511 77
109 Svin, levende stykk Norge 46
46
110 Svisker St. Croix 74
74
111 Såpe pund St. Croix 500
500
112 Såpe, grønnsåpe fjerdinger Norge 26
26
113 Talg pund Norge 176
0 - 11 - 0
114 Talg pund St. Croix 480
0 - 30 - 0
115 Tauverk pund Norge 29840
93 - 5 - 0
116 Te, bohe kasser Norge 2
2
117 Te, bohe pund Norge 67
67
118 Tinn, i arbeid St. Croix 100
100
119 Tjue alner, furu, under 1 fot bred tylfter Fremmede steder 25 7/12
25 7/12
120 Tjære tønner St. Croix 4
4
121 Tobakk Fremmede steder 793 1
793 1
122 Tobakk, spunnet pund Norge 4350
4350
123 Tobakksblader pund Norge 4985
4985
124 Tolv alner, furu, 1/2 fot bred tylfter Fremmede steder 23
23
125 Tolv alner, gran, 1/2 fot bred tylfter Danmark 50 1/2
5 1/2
Fremmede steder
45
126 Tolv alner, gran, under 1/2 fot bred tylfter Danmark 290
106
Fremmede steder
178
Norge
6
127 Tommer, eik tylfter Norge 16
16
128 Torsk tønner St. Croix 22
22
129 Tran tønner St. Croix 4
4
130 Truger tylfter Danmark 4
4
131 Tunger, oksetunger fjerdinger St. Croix 3 1/4
3 1/4
132 Ungarsk vann St. Croix 15
15
133 Ved favner Danmark 782
233
Fremmede steder
539
St. Croix
10
134 Vin, moselvin anker St. Croix 1
1
135 Vin, Rhinskvin anker St. Croix 1
1
136 Vognkjepper tylfter Danmark 90
90
137 Zittrer, eik tylfter Fremmede steder 2
2
138 Åretrær tylfter Danmark 1
1
139 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter Fremmede steder 14 7/12
14 7/12
140 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter Fremmede steder 158 3/4
158 9/12
141 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter Fremmede steder 1852 7/12
1852 7/12
142 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter Fremmede steder 114 1/2
114 6/12
143 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter Fremmede steder 143
143

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.