Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Fredrikstad
Retning: Ut
Handel: Utenriks
År: 1794
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Bjelker, furu, 12 til 19 palmer, 48 riksdaler per tylft stykk England 5776 1570 5776
1402 5608
Frankrike
168 168
2 Bord, furu, forskjellige sorter, a 10 riksdaler per 100 tylfter England 3235 20 27032 3235 20 271584
22632 2715 20
Frankrike
4400 520
3 Bord, gran, forskjellige sorter, a 7 riksdaler per 100 stykk England 172 19 2050 172 19
2050 172 19
4 Havre, 1 riksdaler per tønne tønner England 2800 2800 2800
2800 2800
5 Jern, 14 riksdaler per skippund pund England 879 54 20106 879 54
62 - 16 - 10 879 54
6 Planker, furu, a 20 riksdaler per 100 stykk England 18830 78500 18830
72000 17280
Frankrike
6500 1550
7 Planker, gran, a 14 riksdaler per 100 stykk England 24980 104500 24980
104500 24980
8 Rafter, dobbelte, a 16 riksdaler per 1000 stykk England 4829 4 251100 4829 4
233500 4481 58
Frankrike
17600 347 42
9 Rafter, enkelte, a 8 riksdaler per 1000 stykk England 1000 104000 1000
99200 953 88
Frankrike
4800 46 8
10 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter England 240 30 240
30 240
11 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter England 128 16 128
16 128
12 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter England 80 10 80
10 80
13 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter England 840 210 840
210 840
14 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter England 140 35 140
35 140
15 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter England 28 7 28
7 28
16 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter England 64 16 64
16 64
17 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter England 40 10 40
10 40

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.