Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Fredrikstad
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1794
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Alling, 10 alen, enkelte tylfter Hertugdømmene 10
10
2 Alling, 12 alen tylfter Danmark 8
8
3 Alling, 12 alen, furu, 1/2 fot, dobbel tylfter Danmark 30
22
Norge
8
4 Alling, 12 alen, furu, under 1 fot, dobbel tylfter Danmark 9
9
5 Alling, 6 til 7 alen, enkelte tylfter Danmark 208
198
Hertugdømmene
10
6 Alling, 8 alen, enkelte tylfter Danmark 21
21
7 Arrak buteljer Norge 200
200
8 bjelker, furu, 14 alen, under 1 fot, hugne på hollandsk vis tylfter Danmark 8
8
9 bjelker, furu, 16 alen, under 1 fot, hugne på hollandsk vis stykk Danmark 222
222
10 bjelker, furu, 18 alen, 1 1/2 fot, hugne på hollandsk vis tylfter Fremmede steder 16
16
11 bjelker, furu, 18 alen, under 1 fot, hugne på hollandsk vis stykk Danmark 146
132
Norge
14
12 bjelker, furu, 20 alen, 1 1/2 fot, hugne på hollandsk vis tylfter Fremmede steder 30
30
13 bjelker, furu, 20 alen, 1 fot, hugne på hollandsk vis tylfter Fremmede steder 10
10
14 Bjelker, gran, 16 alen, 1 fot brede tylfter Fremmede steder 45
45
15 Bjelker, gran, 18 alen, 1 fot brede tylfter Fremmede steder 7
7
16 bjelker, gran, 20 alen, 1 fot tylfter Fremmede steder 35
35
17 Bjelker av gran, 18 alen, under 1 fot brede tylfter Fremmede steder 10
10
18 Bjelker av gran, 20 alen, 1 1/2 fot brede tylfter Fremmede steder 210
210
19 Blår pund Norge 4802
4802
20 Bord, furu d Danmark 169582
139600
Fremmede steder
27032
Hertugdømmene
900
Norge
2050
21 Bord, furu, 10 til 12 fot lange, 1 1/4 tomme tykke stykk St. Croix 3100 93
3100 93
22 Bord, gran d Fremmede steder 2050
2050
23 Brennevin, fransk, opplag viertels Fremmede steder 255
255
24 Brennevin av korn potter Norge 22104
22104
25 Bygg tønner Norge 70
70
26 Byggryn, halve tønner Norge 16
16
27 Carusse, levende stykk Norge 560
560
28 Eddik, vineddik viertels Norge 80 1/2
80 1/2
29 Epler tønner Norge 2
2
30 Gås, levende stykk Norge 51
51
31 Havre tønner Fremmede steder 2840
2800
Norge
40
32 Havre, av opplaget tønner Fremmede steder 91
91
33 Hester, norske stykk St. Croix 16 800
16 800
34 Hvetemel pund Danmark 730
0 - 2 3/4 - 0
Norge
2 - 2 - 14
35 Høy pund Norge 6400
20 - 0 - 0
36 Håndspiker tylfter Danmark 60 20
20
St. Croix
40 20
37 Jern, svensk pund Fremmede steder 20106
62 - 16 - 10
38 Jern, utenlandsk pund Danmark 1265
3 - 19 - 1
39 Jufferter, dobbelte tylfter Danmark 3
3
40 Jufferter, enkelte tylfter Danmark 31
31
41 Kaffebønner pund Norge 1192
1192
42 Kaffebønner, opplag pund Fremmede steder 3846
3846
43 Kattun, københavnske trykket stykk Norge 71
71
44 Kattun, ostindisk stykk Norge 24
24
45 Knapper av metall gross Norge 35
35
46 Kramsøm stykk Norge 8000
8000
47 Lakris pund Norge 30
30
48 Lekter stykk Danmark 1200
1100
Norge
100
49 Lin pund Norge 1482
4 - 12 - 10
50 Lodbjelker, furu, 13 alen, 12 palmer stykk Fremmede steder 200
200
51 Lodbjelker, furu, 15 alen, 14 palmer stykk Fremmede steder 796
796
52 Lodbjelker, furu, 17 alen, 16 palmer stykk Fremmede steder 178
178
53 Lodbjelker, furu, 19 alen, 18 palmer tylfter Fremmede steder 43
43
54 Lys, talglys bismerpund?? Norge 13
13
55 Lær, fremmed og innenlandsk pund Norge 1448
1448
56 Malt tønner Norge 9
9
57 Mjød tønner Norge 8
8
58 Murstein stykk Norge 12000
12000
59 Murstein, brent stykk St. Croix 20000 82 28
20000 82 28
60 Olje, lin fustasjer Norge 4
4
61 Ost pund Danmark 1412
0 - 0 - 112
Norge
4 - 0 - 20
62 Pepper pund Norge 28
28
63 Planker, furu stykk Fremmede steder 78500
78500
64 Planker, gran stykk Fremmede steder 104500
104500
65 Pudder pund Norge 394
394
66 Rafter, dobbelte stykk Danmark 257600
1100
Fremmede steder
251100
Norge
5400
67 Rafter, enkelte stykk Danmark 108700
2200
Fremmede steder
104000
Norge
2500
68 Risengryn pund Norge 655
655
69 Rom viertels Norge 139
139
70 Salt, opplag tønner Fremmede steder 105
105
71 Seilduk ruller Norge 12
12
72 Sirup pund Norge 1397
1397
73 Smør tønner Norge 2
2
74 Steintøy kurver Norge 4
4
75 Stivelse pund Norge 370
370
76 Sukker pund Norge 1732
1732
77 Såpe pund Norge 700
700
78 Talg bismerpund?? Norge 20
20
79 Te pund Norge 4
4
80 Tjære tønner Norge 10
10
81 Tobakk, karvet og spunnet pund Danmark 6810
300
Norge
6510
82 Tobakk, opplag pund Fremmede steder 8047
2380
Norge
5667
83 Tobakk, snus pund Norge 490
490
84 Tørklær, ostindiske stykk Norge 2
2
85 Ved, bjørkeved favner Danmark 49 32 48
19
St. Croix
30 32 48
86 Ved, gran favner Danmark 19
19
87 Vin, av opplaget viertels Fremmede steder 55
55
88 Vin, fransk viertels Norge 39
39
89 Vin, madeira viertels Norge 35 1/2
35 1/2
90 Øl, fremmed dusin flasker Norge 9
9
91 Øl, fremmed tønner Norge 4
4
92 Øl, opplaget tønner Fremmede steder 3
3

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.