Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Kristiansand
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1731
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Akseltre tylfter Fremmede steder 37
37
2 Alling, 8 alen, doble tylfter Danmark 230 1/2
148 1/2
Fremmede steder
74
Norge
8
3 Barkun, dobbelte tylfter Danmark 22
22
4 Barkun, enkelte tylfter Danmark 30
30
5 Bjelker, 12 alen, enkelte tylfter Danmark 645
64
Fremmede steder
577
Norge
4
6 Bjelker, furu, 10 alen, enkelte tylfter Danmark 2203 1/2
234 1/2
Fremmede steder
1969
7 Bjelker, furu, 18, 19, 20 fot, 1 1/2 fot brede stykk Fremmede steder 499
499
8 Bjelker, furu, 18, 19, 20 fot, 1 fot brede stykk Fremmede steder 5495
5459
Norge
36
9 Bjelker, furu, 18 til 19 fot tylfter Danmark 1281 1/2
28 1/2
Fremmede steder
1243
Norge
10
10 Bjelker, furu, 22 fot tylfter Danmark 661
21
Fremmede steder
640
11 Bjelker, furu, 24 fot tylfter Danmark 74 1/2
1 1/2
Fremmede steder
73
12 Bjelker, furu, 25 fot, under 1 fot brede tylfter Danmark 23 1/2
1 1/2
Fremmede steder
22
13 Bjelker, furu, 7 alen, enkelte tylfter Danmark 51
35
Fremmede steder
16
14 Bjelker, furu, under 1/2 fot brede, dobbelte tylfter Danmark 2 1/2
2 1/2
15 Bjelker, gran, 18 til 19 fot tylfter Fremmede steder 222 1/2
222 1/2
16 Bjelker, gran, 19 til 20 fot, 1 1/2 fot brede tylfter Fremmede steder 11 1/2
11 1/2
17 Bjelker, gran, 19 til 20 fot, 1 fot brede tylfter Fremmede steder 354
354
18 Bjelker, gran, 22 fot lange, under 1 fot brede tylfter Danmark 232
1
Fremmede steder
231
19 Blår pund Norge 320
1 - 0 - 0
20 Brennevin av korn anker Danmark 4
4
21 Buteljer stykk Norge 600
600
22 Bygg tønner Danmark 70
13
Norge
57
23 Båndstaker stykk Danmark 6500
6500
24 Deeler, furu og gran stykk Danmark 43604
12084
Fremmede steder
31060
Norge
460
25 Eik tylfter Danmark 96
4
Fremmede steder
92
26 Erter tønner Danmark 10
10
27 Hamp pund Norge 16
16
28 Harvestokker tylfter Fremmede steder 168
168
29 Hasselkulte stykk Fremmede steder 7000
7000
30 Humle pund Norge 151
0 - 9 - 7
31 Hummer, levende stykk Fremmede steder 19000
19000
32 Hvete tønner Norge 80
80
33 Håndspiker tylfter Fremmede steder 180
180
34 Jern, stangjern pund Danmark 12576
37 - 0 - 0
Norge
2 - 6 - 0
35 Jufferter stykk Fremmede steder 200
200
36 Kabelgarn pund Norge 640
2 - 0 - 0
37 Lakris fat Fremmede steder 1
1
38 Laks stykk Danmark 649
49
Norge
600
39 Laks tønner Danmark 3
3
40 Lekter tylfter Danmark 74
74
41 Lin pund Danmark 996
2 - 2 - 4
Norge
1 - 0 - 0
42 Makrell fjerdinger Danmark 4
4
43 Malt tønner Danmark 169
10
Fremmede steder
103
Norge
56
44 Mel, alle slag fjerdinger Danmark 9
9
45 Mjød tønner Danmark 3
3
46 Pipestaver stykk Fremmede steder 2100
2100
47 Planker, eik stykk Fremmede steder 20
20
48 Planker, furu tylfter Fremmede steder 3
3
49 Risengryn tønner Fremmede steder 3
3
50 Rosiner fjerdinger Fremmede steder 6
6
51 Rosiner foder Fremmede steder 2
2
52 Rug tønner Danmark 306
17
Fremmede steder
284
Norge
5
53 Salt, fransk tønner Fremmede steder 117
107
Norge
10
54 Salt, spansk tønner Danmark 448
16
Fremmede steder
422
Norge
10
55 Skinn, bukkeskinn deker Norge 6
6
56 Staver, eikestaver stykk Norge 1500
1500
57 Steinkull tønner Danmark 439
342
Fremmede steder
97
58 Såpe fjerdinger Fremmede steder 43
43
59 Takstein stykk Danmark 11080
10000
Norge
1080
60 Tobakk, spunnet pund Danmark 1300
300
Norge
1000
61 Tobakksblader foder Fremmede steder 2
2
62 Ved, bjørkeved favner Danmark 946
134
Fremmede steder
812
63 Ved, or favner Danmark 12
2
Fremmede steder
10
64 Ved, splittved favner Fremmede steder 29
29
65 Viltfugl, orfugl og tiur stykk Danmark 36
36
66 Vin anker Fremmede steder 21
21
67 Vin oksehoder Fremmede steder 5 1/2
5 1/2
68 Vin, Rødvin dusin buteljer Fremmede steder 2
2
69 Øl anker Danmark 4
4
70 Øl tønner Danmark 4
4
71 ÅÅÅ Tømmer, forstår ikke måleenheten ?? tylfter Danmark 4 1/2
4 1/2

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.