Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Moss
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1731
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Bjelker, 10 alen tylfter Danmark 266
182
Fremmede steder
84
2 Bjelker, 12 alen tylfter Danmark 331
121
Fremmede steder
210
3 Bjelker, 14 alen tylfter Danmark 28
6
Fremmede steder
22
4 Bjelker, 16 alen tylfter Danmark 25
14
Fremmede steder
11
5 Bjelker, 18 alen tylfter Danmark 30
30
6 Bjelker, 7 alen tylfter Danmark 916
366
Fremmede steder
550
7 Bjelker, 8 alen tylfter Danmark 46
46
Fremmede steder
0
8 Bly pund Danmark 56176
6 - 19 - 8
Norge
168 - 11 - 8
9 Brennevin, fransk ?? Fremmede steder 6
6
10 Båndstaker Danmark 2800
2200
Fremmede steder
600
11 Deeler stykk Fremmede steder 60300 mengde på Danmark: 8 1/2 00
59200
Norge
1100
12 Erter tønner Norge 10
10
13 Flesk pund Norge 448
1 - 8 - 0
14 Gryn, bygg og havre tønner Danmark 2
2
15 Hjemmelagde varer Norge 10
10
16 Håndspiker tylfter Danmark 407
13
Fremmede steder
394
17 Jern, stangjern pund Danmark 193770
461 - 5 - 10
Fremmede steder
90 - 0 - 0
Norge
54 - 5 - 0
18 Jufferter, dobbelte stykk Fremmede steder 3460
3460
19 Jufferter, enkelte stykk Danmark 20700
1100
Fremmede steder
19600
20 Kakkelovner pund Danmark 34030
82 - 2 - 10
Norge
24 - 4 - 4
21 Klapholt stykk Fremmede steder 2500
2500
22 Laks stykk Danmark 2
2
23 Lekter stykk Danmark 2300
2300
24 Malt tønner Norge 458
458
25 Marmorstein stykk Fremmede steder 400
400
26 Mel tønner Danmark 2
2
27 Murstein stykk Danmark 9000
3000
Norge
6000
28 Rug tønner Norge 19
19
29 Salt, fransk tønner Danmark 36
36
30 Salt, spansk tønner Danmark 6
6
31 Smør fjerdinger Danmark 2
2
32 Sperrer, 15 fot stykk Danmark 54
14
Fremmede steder
40
33 Sperrer, 20 fot stykk Fremmede steder 10
10
34 Sperrer, 30 fot tylfter Fremmede steder 2
2
35 Spirer tylfter Fremmede steder 53
53
36 Steinkull lester Danmark 15
7
Norge
8
37 Svellinger, rundsvellinger ?? Norge 8
8
38 Takstein stykk Danmark 6900
6900
39 Tjære tønner Norge 1 1/4
1 1/4
40 Tømmer, osp tylfter Fremmede steder 1
1
41 Ved, bjørkeved favner Danmark 198
85
Fremmede steder
113
42 Vin, italiensk anker Fremmede steder 14
14
43 Vin, italiensk buteljer Fremmede steder 400
400
44 Vin, italiensk oksehoder Fremmede steder 1
1
45 Vindebommer tylfter Fremmede steder 4
4
46 ÅÅÅ Må sjekkes ??? tylfter Fremmede steder 1/2
1/2

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.