Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Fredrikstad
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1686
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Bjelker, 10 alen tylfter Danmark og provinsene her imellom 25 1/2
12 1/2
Fremmede steder
13
2 Bjelker, 12 alen tylfter Fremmede steder 32
32
3 Bjelker, 12 alen, enkelte tylfter Danmark og provinsene her imellom 7
7
4 Bjelker, 7 alen tylfter Fremmede steder 13
13
5 Bjelker, 7 alen tylfter Danmark og provinsene her imellom 19
19
6 Bjelker, 8 alen, enkelte tylfter Danmark og provinsene her imellom 4
4
7 Bjelker, 9 alen tylfter Danmark og provinsene her imellom 2
2
8 Bjelker, furu, 12 til 13 palmer, 1 fot brede trær Fremmede steder 6
6
9 Bjelker, furu, 14 til 15 palmer, 1 fot brede trær Fremmede steder 32
32
10 Bjelker, furu, 16 alen, under 1 fot brede tylfter Danmark og provinsene her imellom 3
3
11 Bjelker, furu, 16 til 17 palmer, 1 fot brede trær Fremmede steder 32
32
12 Bjelker, furu, 18 palmer, 1 fot brede trær Fremmede steder 14
14
13 Bjelker, gran, 14 alen, under en fot brede tylfter Fremmede steder 23
23
14 Bjelker, gran, 16 alen, 1 fot brede tylfter Fremmede steder 1/2
1/2
15 Bjelker, gran, 16 alen, under en fot brede tylfter Fremmede steder 115 1/2
115 1/2
16 Bjelker, gran, 16 alen, under en halv fot brede tylfter Danmark og provinsene her imellom 3
3
17 Bokhvetegryn tønner Norge eller provinsene 5
5
18 Brennevin, fransk amer Fremmede steder, dette året innført og opplagt 1 1/2
3/2
19 Bygg, skotsk tønner Norge eller provinsene 34
34
20 Båndstaker stykk Danmark og provinsene her imellom 3600
3600
21 Deeler, furu stykk Antall fremmede steder: 3003 1/2 00 Antall Danmark og provinsene: 18 1/8 00
22 Deeler, gran stykk Danmark og provinsene her imellom 436 Fremmede steder: 328 1/2 00
436
23 Deeler, vrak stykk Danmark og provinsene her imellom 3396
3396
24 Engelsk langved favner Fremmede steder 7
7
25 Erter tønner Norge eller provinsene 12
12
26 Flesk pund Norge eller provinsene 1280
4 - 0 - 0
27 Flyndre stykk Danmark, som her og paa vedbørlige steder tilforn fortoldet 4000
4000
28 Gryn, bygg og havre tønner Norge eller provinsene 15
15
29 Hansker, hjemmelagde dusin Norge eller provinsene 3
3
30 Hatter dusin Danmark, som her og paa vedbørlige steder tilforn fortoldet 2
2
31 Humle sekker Norge eller provinsene 1
1
32 Humle tønner Danmark, som her og paa vedbørlige steder tilforn fortoldet 3
3
33 Hvetemel, skotsk tønner Norge eller provinsene 16
16
34 Hvitting, saltet fjerdinger Norge eller provinsene 2
2
35 Hør og lin pund Danmark, som her og paa vedbørlige steder tilforn fortoldet 1600
5 - 0 - 0
36 Håndspiker tylfter Fremmede steder 50
50
37 Ister tønner Danmark, som her og paa vedbørlige steder tilforn fortoldet 1/8
1/8
38 Jern, stangjern pund Danmark, som her og paa vedbørlige steder tilforn fortoldet 1120
2 1/2 - 0 - 0
Norge eller provinsene
1 - 0 - 0
39 Jufferter, dobbelte stykk Fremmede steder 390
390
40 Jufferter, enkelte stykk Fremmede steder 10872
10872
41 Kjøtt, røkt pund Norge eller provinsene 464
1 - 9 - 0
42 Klede, vanlig stykk Norge eller provinsene 3
3
43 Kolje, saltet tønner Norge eller provinsene 5
5
44 Lastebord stykk Danmark og provinsene her imellom 500
500
45 Lekter til stråtak stykk Danmark og provinsene her imellom 4050
4050
46 Makrell, salt tønner Norge eller provinsene 16
16
47 Malt tønner Norge eller provinsene 554
554
48 Master, furu, 12 palmer trær Fremmede steder 1
1
49 Master, furu, 13 palmer trær Fremmede steder 1
1
50 Master, furu, 14 palmer trær Fremmede steder 9
9
51 Master, furu, 15 palmer trær Fremmede steder 8
8
52 Master, furu, 16 palmer trær Fremmede steder 11
11
53 Master, furu, 17 palmer trær Fremmede steder 11
11
54 Mort, saltet tønner Norge eller provinsene 11
11
55 Orekuber tylfter Danmark og provinsene her imellom 2
2
56 Rug tønner Danmark, som her og paa vedbørlige steder tilforn fortoldet 102
6
Norge eller provinsene
96
57 Salt, fransk tønner Danmark, som her og paa vedbørlige steder tilforn fortoldet 369
28
Fremmede steder, dette året innført og opplagt
330
Norge eller provinsene
11
58 Sei, saltet tønner Norge eller provinsene 7
7
59 Sild, røkt eller saltet tønner Norge eller provinsene 4
4
60 Sild, saltet tønner Norge eller provinsene 16 1/2
16 1/2
61 Skaufus flyndre anker Norge eller provinsene 1
1
62 Smør tønner Danmark, som her og paa vedbørlige steder tilforn fortoldet 3 5/8
3 5/8
63 Smør tønner Norge eller provinsene 4 1/2
4 1/2
64 Snerd lekter stykk Danmark og provinsene her imellom 50
50
65 Sperrer, 15 fot stykk Fremmede steder 600
600
66 Sperrer, 15 fot støckveed Fremmede steder 13 1/2
13 1/2
67 Sperrer, 20 fot støckveed Fremmede steder 24 1/2
24 1/2
68 Sperrer, 24 fot stykk Fremmede steder 400
400
69 Sperrer, 25 fot stykk Fremmede steder 200
200
70 Sperrer, Capper sperrer støckveed Fremmede steder 33 1/4
33 1/4
71 Spirer, 7 palmer tylfter Fremmede steder 8
8
72 Spirer, under 1 palm tylfter Fremmede steder 586 1/2
586 1/2
73 Staver, bjørkestaver tylfter Danmark og provinsene her imellom 2
2
74 Svellinger stykk Norge eller provinsene 15
15
75 Tjære tønner Danmark, her fortollet 5
3
Norge
2
76 Tjære tønner Danmark og provinsene her imellom 5
5
77 Torsk, salt tønner Norge eller provinsene 13
13
78 Tørrfisk våger Norge eller provinsene 3
3
79 Ved, bjørkeved favner Fremmede steder 7
7
80 Ved, bjørkeved favner Danmark og provinsene her imellom 41
41
81 Ved, einerved favner Danmark og provinsene her imellom 4
4
82 Ved, furu favner Fremmede steder 19
19
83 Ved, or favner Danmark og provinsene her imellom 1
1
84 Vin, fransk oksehoder Danmark, som her og paa vedbørlige steder tilforn fortoldet 1
1

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.