Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Christiania
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1686
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Baj og stemet stykk Danmark 31 1/2 står noe mer på enhet, men det er uklart
4
Norge
27 1/2
2 Bjelker, 14,16,18 og 20 alen tylfter Fremmede steder 248
248
3 Bjelker, 6, 7, 8, 9 og 10 alen tylfter Danmark 68 1/2
68 1/2
4 Bjelker, 7, 8, 9, 10, 12 og 18 alen tylfter Danmark 289
32 1/2
Fremmede steder
256 1/2
5 Blandingskorn tønner Norge 150
150
6 Bolster alen Danmark 30
30
7 Bord eller tønnestag stykk Danmark 3200
3200
8 Boxehager ringer Norge 2
2
9 Brennevin, fransk anker Norge 1/2
1/2
10 Brennevin av korn anker Norge 2
2
11 Bygg tønner Norge 1869
1869
12 Bøker små pakker Norge 4
4
13 Bånd, florett stykk Norge 1
1
14 Deeler, halve stykk Danmark 25090
100
Fremmede steder
24990
15 Deeler, hele stykk Danmark 1143399
38513
Fremmede steder
1104626
Norge
260
16 Deeler, vrak stykk Danmark 446
446
17 Erter tønner Danmark 72
3
Norge
69
18 Fisk, islandsk pund Danmark 960
3 - 0 - 0
19 Flesk pund Danmark 320
1/2 - 0 - 0
Norge
1/2 - 0 - 0
20 Flesk sider Danmark 39
29
Norge
10
21 Flyndre stykk Danmark 9000
7500
Norge
1500
22 Gryn, alle slag tønner Danmark 68
17
Norge
51
23 Gryter, jern pund Norge 280
280
24 Gryter, jern stykk Norge 4
4
25 Gråsei tønner Danmark 30 1/2
25
Norge
5 1/2
26 Hatter dusin Danmark 5
4
Norge
1
27 Havre tønner Danmark 7
7
28 Hekter ringer Norge 30
30
29 Huder, beredt stykk Danmark 68
68
30 Humle sekker Norge 4
4
31 Humle tønner Danmark 2
2
32 Hvete tønner Norge 52
52
33 Hvetemel tønner Danmark 1/2
1/2
34 Hør pund Norge 160
1/2 - 0 - 0
35 Håndspiker tylfter Fremmede steder 90
90
36 Jern, stangjern pund Danmark 373338
631 - 13 - 10
Fremmede steder
480 - 0 - 0
Norge
55 - 0 - 0
37 Jufferter, dobbelte stykk Fremmede steder 796
796
38 Jufferter, enkelte stykk Fremmede steder 9690
9690
39 Kakkelovner pund Danmark 15200
30 - 0 - 0
Norge
17 1/2 - 0 - 0
40 Kalk, ulesket tønner Fremmede steder 42
42
41 Kallun tønner Norge 1/2
1/2
42 Kjøtt, saltet tønner Norge 2 1/2
2 1/2
43 Klumpebly pund Norge 960
3 - 0 - 0
44 Knappenåler bunter Norge 1
1
45 Knær, granknær trær Fremmede steder 9
9
46 Knær, granknær tylfter Fremmede steder 2
2
47 Kobber pund Danmark 7706
24 - 1 - 10
48 Kobberplater pund Fremmede steder 320
1 - 0 - 0
49 Kolje, saltet tønner Norge 1/2
1/2
50 Kord eller murt tønner Danmark 2
2
51 Krutt bimpel Danmark 3
3
52 Kummen pund Danmark 17330
12905
Fremmede steder
4425
53 Laks, rygg og hoder, saltet tønner Norge 2
2
54 Laks og svellinger, tørre stykk Norge 59
59
55 Lekter til steintak stykk Danmark 100
100
56 Lekter til stråtak stykk Danmark 2350
2350
57 Lerret, vanlig stykk Danmark 50
5
Norge
45
58 Lær, sålelær bunter Danmark 23
23
59 Lær, sålelær huder Danmark 12
12
60 Lær, sålelær pund Danmark 150
150
61 Makrell, rogn tønner Norge 4
4
62 Makrell, små og store tønner Danmark 96 1/2
13 1/4
Norge
83 1/4
63 Malt tønner Danmark 250
33
Norge
217
64 Malurt lester Danmark 2
2
65 Mel, alle slag sekker Norge 50
50
66 Mel, alle slag tønner Danmark 25
18
Norge
7
67 Multer tønner Norge 1
1
68 Olmerduk stykk Danmark 1
1
69 Rav våger Norge 2/3
2/3
70 Rav, tørre våger Danmark 6
6
71 Rover eller Kapper tønner Danmark 1
1
72 Rug tønner Danmark 1228
68
Norge
1160
73 Salt tønner Fremmede steder 3
3
74 Salt, spansk tønner Danmark 877
74
Norge
803
75 Sars stykk Norge 1
1
76 Sengedekken stykk Danmark 2
2
77 Sennep tønner Danmark 1/2
1/2
78 Sild, røkt tønner Danmark 6 1/2
4
Norge
2 1/2
79 Sild og torsk, saltet tønner Danmark 384 3/4
229 3/4
Norge
155
80 Skinn, bukk og geit deker Danmark 207 1/2
89
Fremmede steder
118 1/2
81 Skinn, rev og oter stykk Norge 5
5
82 Sko, store og små par Norge 30
30
83 Sko, store og små tønner Norge 2
2
84 Slipesteiner stykk Danmark 26
15
Norge
11
85 Smør fjerdinger Norge 57 1/2
57 1/2
86 Smør tønner Danmark 11 1/4
11 1/4
87 Sparrer stykk Fremmede steder 226 1/2
226 1/2
88 Spirer trær Danmark 1
1
89 Spirer tylfter Fremmede steder 103
103
90 Steinkull tønner Danmark 54
54
91 Stoff, ull stykk Norge 2
2
92 Svisker fat Danmark 1
1
93 Såpe, innenlandsk fjerdinger Danmark 9 1/2
8 1/2
Norge
1
94 Talg fjerdinger Norge 2
2
95 Talg pund Norge 32
0 - 2 - 0
96 Talg tønner Danmark 1 3/4
1 3/4
97 Tjære tønner Danmark 386
239
Fremmede steder
6
Norge
141
98 Tobakk matter Danmark 8
1
Norge
7
99 Tobakk pund Danmark 364
164
Norge
200
100 Tobakk ruller Danmark 16
16
101 Tran tønner Danmark 5 1/2
5 1/2
102 Tyttebær bimpel Danmark 1
1
103 Tørrfisk tønner Norge 5
5
104 Tørrfisk våger Danmark 338
140
Norge
198
105 Vadmel alen Danmark 20
20
106 Ved favner Danmark 1119
30
Fremmede steder
1089
107 Ved favner Fremmede steder 2
2
108 Ørret, saltet fjerdinger Danmark 1
1
109 Ål, saltet tønner Danmark 1
1

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.