Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Arendal
Retning: Inn
Handel: Samlet
År: 1686
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Abbor, tørr stykk Danmark 200
200
2 Alling, 12 alen tylfter Norge 3 1/2
3 1/2
3 Alling, 7 alen tylfter Norge 4
4
4 Alling, 8 alen tylfter Norge 15
15
5 Anis pund Fremmede steder 76
76
6 Ankerstokker stykk Norge 5
5
7 Baj stykk Fremmede steder 36
36
8 Barkholt tylfter Norge 4
4
9 Barkun tylfter Norge 1
1
10 Bergylt tønner Norge 1
1
11 Bjelker, eik stykk Norge 1
1
12 Bokhvetegryn tønner Danmark 22
22
13 Bord, eik stykk Norge 3
3
14 Bord, eik tylfter Norge 9
9
15 Brennevin, fransk amer Fremmede steder 7
7
16 Brennevin, fransk anker Fremmede steder 12
12
17 Brennevin av korn anker Danmark 3
3
18 Brennevin av korn tønner Danmark 1
1
19 Bryggepanner pund Norge 320
1 - 0 - 0
20 Brød stykk Fremmede steder 14
14
21 Bygg tønner Danmark 6910
6775
Fremmede steder
12
Norge
123
22 Byggmel tønner Danmark 7
7
23 Byggryn tønner Danmark 8 1/2
8 1/2
24 Bøker stykk Norge 4
4
25 Carton alen Fremmede steder 24
24
26 Deeler, furu og gran stykk Norge 1892 Enhet ikke oppgitt, går ut i fra at det er stykker.
1892
27 Dreiel alen Fremmede steder 32
32
28 Engelsk kiøtit hetr?? dusin Fremmede steder 2
2
29 Erter tønner Danmark 399 1/2
399 1/2
30 Esker Fremmede steder 12
12
31 Fiken Fremmede steder 625
625
32 Filt stykk Fremmede steder 1
1
33 Fisk, islandsk pund Norge 320
1 - 0 - 0
34 Flesk pund Danmark 12421
38 - 16 - 5
35 Flyndre stykk Danmark 1300
1300
36 Geiter stykk Norge 2
2
37 Glass Fremmede steder 15
15
38 Gryn tønner Danmark 78
78
39 Gryter, jern pund Fremmede steder 75
75
40 Gråsei tønner Norge 69
69
41 Gråsei, tørr våger Norge 15
15
42 Gulrøtter tønner Fremmede steder 18
18
43 Gås stykk Danmark 34
34
44 Hamp pund Fremmede steder 24
24
45 Hamp sten Danmark 6
6
46 Hansker dusin Danmark 3 2
1 2
Norge
2
47 Hatter dusin Danmark 18 12
16 12
Norge
2
48 Havre tønner Danmark 265
223
Fremmede steder
42
49 Havregryn tønner Danmark 56 1/2
53 1/2
Norge
3
50 Helt, tørr tønner Danmark 2
2
51 Hester stykk Norge 1
1
52 Huder, beredt stykk Fremmede steder 1
1
53 Huder, råhud stykk Danmark 6
6
54 Humle pund Danmark 11044 1/2
0 - 5 - 4 1/2
Fremmede steder
34 - 5 - 0
55 Hvete tønner Danmark 120
120
56 Hvetemel tønner Fremmede steder 5 1/4
5 1/4
57 Hvitting flasker Norge 3
3
58 Høns stykk Danmark 8
8
59 Ingefær pund Fremmede steder 40
40
60 Jern, stangjern pund Norge 33261
103 - 18 - 13
61 Jern, takker pund Norge 1608
5 - 0 - 8
62 Jernpanner stykk Fremmede steder 3
3
63 Kabliau tønner Norge 12
12
64 Kalk laster Norge 31
31
65 Kalkuner stykk Danmark 10
10
66 Kirsey stykk Fremmede steder 31 1/2
31 1/2
67 Kjøtt, gåsekjøtt flasker Danmark 3
3
68 Kjøtt, røkt pund Norge 2240
7 - 0 - 0
69 Kjøtt, saltet tønner Danmark 11 1/4
9 1/2
Norge
1 3/4
70 Kjøtt, tørket Danmark 3
3
71 Klede stykk Fremmede steder 20 1/4
9 1/4
Norge
11
72 Knapper av kamelgarn gross Fremmede steder 1
1
73 Korinter pund Fremmede steder 121
121
74 Krutt pund Fremmede steder 364
364
75 Kvernsteiner par Norge 32
32
76 Kyr til slakting stykk Norge 8
8
77 Lange tønner Norge 1 1/2
1 1/2
78 Lange, tørket våger Norge 8
8
79 Lerret stykk Danmark 15 58
14 58
Fremmede steder
1
80 Lin pund Danmark 5900
0 - 14 - 0
Fremmede steder
0 - 0 - 5676
81 Løk rep Fremmede steder 250
150
Norge
100
82 Makrell tønner Norge 74 1/2
74 1/2
83 Malt tønner Danmark 6666
5518
Fremmede steder
1057
Norge
91
84 Mandler pund Fremmede steder 64
64
85 Mannagryn pund Fremmede steder 6
6
86 Mel tønner Norge 114 1/2
114 1/2
87 Mort tønner Norge 15
15
88 Murstein stykk Fremmede steder 31500 Enhet ikke oppgitt, går ut i fra at det er stykker
31500
89 Neper og roer tønner Norge 40
40
90 Ost bismerpund Danmark 6
6
91 Ost pund Danmark 1941
4 - 6 - 0
Norge
0 - 0 - 565
92 Pepper pund Fremmede steder 25
25
93 Pepperkaker tønner Fremmede steder 5 1/2
5 1/2
94 Planker, eik stykk Norge 6
6
95 Plønder tøy Fremmede steder 66
66
96 Pomeranser stykk Fremmede steder 150
150
97 Pryssing tønner Fremmede steder 1
1
98 Quir stykk Norge 2
2
99 Rask stykk Fremmede steder 1/2
1/2
100 Rav og rekling bismerpund Norge 4
4
101 Rav og rekling våger Norge 2/3
2/3
102 Risengryn pund Fremmede steder 194
194
103 Rogn tønner Norge 1 1/2
1 1/2
104 Rokk, hjulrokk stykk Danmark 6
6
105 Rosiner pund Fremmede steder 279
279
106 Rug tønner Danmark 6640 1/2
5335 1/2
Fremmede steder
1146
Norge
159
107 Rugmel tønner Danmark 25
19
Norge
6
108 Salt tønner Norge 916
916
109 Sars stykk Fremmede steder 2
1
Norge
1
110 Sech, i butelier amer Fremmede steder 1/2
1/2
111 Sei stykk Danmark 62
62
112 Sement tønner Fremmede steder 2
2
113 Sild, røkt tønner Norge 4
4
114 Sild, saltet tønner Danmark 91 1/4
8 1/2
Fremmede steder
7 1/2
Norge
75 1/4
115 Sitroner stykk Fremmede steder 500
500
116 Skab och skifuer Fremmede steder 4
4
117 Skinn, bukkeskinn dusin Norge 7
7
118 Skinn, geiteskinn dusin Norge 2
2
119 Skinn, kalv deker Norge 4
4
120 Sko og tøffler Danmark 5
5
121 Slagtede Stude stykk Danmark 2
2
122 Slipesteiner stykk Fremmede steder 24
24
123 Slipesteiner stykk Fremmede steder 387
387
124 Smør flasker Danmark 1 1/2
1 1/2
125 Smør tønner Danmark 37 1/2
33
Norge
4 1/2
126 Snaphaner eller bøsser stykk Fremmede steder 6
6
127 Speil Fremmede steder 6
6
128 Spiker eller søm pund Fremmede steder 64
0 - 4 - 0
129 Sporemakerarbeid Danmark 4
4
130 Steinkull lester Fremmede steder 8
8
131 Steintøy Fremmede steder 98
98
132 Stemet stykk Norge 8
8
133 Stolper, eik stykk Norge 8
8
134 Stolper, eik tylfter Norge 9
9
135 Stry pund Fremmede steder 12408
12408
136 Stål pund Fremmede steder 112
112
137 Sukker
138 Svellinger stykk Norge 50
50
139 Svisker pund Fremmede steder 383
383
140 Såpe flasker Danmark 12
12
141 Takstein stykk Fremmede steder 46000 Enhet ikke oppgitt, antar at det er stykk.
44000
Norge
2000
142 Talg bismerpund Norge 16
16
143 Te, bohe tønner Fremmede steder 4
4
144 Tinn, i arbeid pund Norge 32
0 - 2 - 0
145 Tinn, uabreidet pund Fremmede steder 790
2 - 9 - 6
146 Tjære tønner Norge 12
12
147 Tobakk pund Danmark 552
100
Fremmede steder
452
148 Torsk tønner Norge 24 3/4
24 3/4
149 Tran tønner Norge 1 1/2
1 1/2
150 Tørrfisk våger Norge 15
15
151 Ull pund Fremmede steder 525
525
152 Vadmel alen Danmark 53 29
53 29
153 Valnøtter stykk Fremmede steder 14000 Enhet ikke oppgitt, går ut i fra at det er stykk.
14000
154 Ved favner Norge 469
469
155 Vin, fransk anker Fremmede steder 1
1
156 Vin, fransk oksehoder Fremmede steder 2
2
157 Vin, Rhinskvin amer Fremmede steder 2 2 halve amer
2
158 Vin, Rhinskvin anker Fremmede steder 1
1
159 Water Cleeiche stykk Fremmede steder 2000 Enhet ikke oppgitt, går ut i fra at det er stykk.
2000
160 Wejer stykk Norge 4
4
161 Ål, saltet tønner Danmark 7 3/4
7 3/4
162 Ål, tørket stykk Danmark 400
400

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.