Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Arendal
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1686
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Alling, 10 alen tylfter Danmark 1102
242
Fremmede steder
860
2 Alling, 12 alen tylfter Danmark 531
126 1/2
Fremmede steder
404 1/2
3 Alling, 14 alen tylfter Danmark 48 1/2
30 1/2
Norge
18
4 Alling, 16 alen tylfter Danmark 73
73
5 Alling, 7 alen stykk Fremmede steder 110
110
6 Alling, 7 alen tylfter Danmark 1654 1/2
355 1/2
Fremmede steder
1299
7 Alling, 8 alen stykk Danmark 2
2
8 Alling, 8 alen tylfter Danmark 1017
581
Fremmede steder
436
9 Aske tønner Danmark 18
18
10 Baj stykk Norge 9
9
11 Barkholt tylfter Fremmede steder 191
191
12 Barkun tylfter Danmark 384
381
Norge
3
13 Begerholt stykk Danmark 20
20
14 Bjelker, eik stykk Danmark 8
8
15 Bjelker, eik tylfter Danmark 112
109
Norge
3
16 Bjelker, furu stykk Fremmede steder 3
3
17 Bjelker, furu tylfter Fremmede steder 6154
6154
18 Bjelker, gran stykk Fremmede steder 10
10
19 Bjelker, gran tylfter Fremmede steder 21
21
20 Bokhvetegryn tønner Norge 1/2
1/2
21 Brennevin, fransk amer Norge 1/2
1/2
22 Bygg tønner Norge 1193
1193
23 Byggryn tønner Norge 1
1
24 Båndstaker stykk Danmark 11750
11750
25 Båtsknær og bånd stykk Danmark 26
26
26 Danmarkslekter tylfter Danmark 21
21
27 Deeler, furu og gran stykk Danmark 130296 Enhet er ikke oppgitt, går ut i fra at det er stykk.
16600
Fremmede steder
113236
Norge
460
28 Eikebånd stykk Danmark 316
316
29 Engelsk kiøtit hetr?? dusin Norge 2
2
30 Erter tønner Danmark 106 1/2
10
Norge
96 1/2
31 Fisk, islandsk pund Danmark 640 Norge: Enhet ikke oppført, går ut i fra at det er pund
1 - 0 - 0
Norge
1 - 0 - 0
32 Flesk pund Danmark 3530
2 - 0 - 0
Norge
9 - 0 - 10
33 Flyndre stykk Norge 1200 Enhet ikke oppgitt, går ut i fra at det er stykk.
1200
34 Gryn tønner Danmark 53
1
Norge
52
35 Gryter, jern stykk Danmark 4
4
36 Gråsei tønner Danmark 64
1
Norge
63
37 Gråsei, tørr Norge 2
2
38 Gråsei, tørr tønner Norge 3
3
39 Gråsei, tørr våger Norge 14
14
40 Gulrøtter tønner Norge 8
8
41 Hamp pund Norge 30
30
42 Hatter stykk Norge 150 12
150 12
43 Havregryn tønner Norge 12
12
44 Helt, tørr tønner Norge 2
2
45 Huder tønner Norge 54
54
46 Huder, beredt stykk Danmark 12
12
47 Humle pund Danmark 310
0 - 10 - 0
Norge
0 - 0 - 150
48 Hør pund Danmark 754
1 1/2 - 0 - 0
Norge
0 - 0 - 274
49 Håndspiker tylfter Fremmede steder 9 1/2
9 1/2
50 Jern, stangjern pund Danmark 22614
48 - 13 - 0
Norge
22 - 0 - 6
51 Jern, takker stykk Norge 7
7
52 Jufferter stykk Danmark 5536
662
Fremmede steder
4874
53 Kakkelovner, jern pund Danmark 10926
13 - 6 - 14
Norge
20 - 16 - 0
54 Kirsey stykk Norge 7 1/2
7 1/2
55 Kjøtt, gåsekjøtt tønner Norge 1/2
1/2
56 Kjøtt, saltet tønner Norge 4
4
57 Klede stykk Norge 8 1/4
8 1/4
58 Kløfter stykk Danmark 15
15
59 Knapper av kamelgarn gross Norge 1
1
60 Knær, eikeknær stykk Danmark 16
16
61 Knær, granknær stykk Fremmede steder 9
9
62 Knær, granknær tylfter Fremmede steder 1
1
63 Krutt pund Norge 12
12
64 Kølsiun stykk Danmark 4
4
65 Laks, speket stykk Danmark 10
10
66 Lekter til stråtak stykk Danmark 2216
1292
Fremmede steder
924
67 Lerret Danmark 5
5
68 Lerret stykk Norge 6 3
6 3
69 Linfrø tønner Norge 4
4
70 Makrell tønner Norge 60
60
71 Malt tønner Norge 692
692
72 Master, gran stykk Danmark 1
1
73 Mel tønner Norge 70
70
74 Maallast tylfter Danmark 21
21
75 Pepperkaker Norge 3
3
76 Planker, eik stykk Danmark 533
297
Norge
236
77 Pryssing beegeler? Norge 8
8
78 Rav og rekling våger Norge 2/3
2/3
79 Rokk, hjulrokk stykk Danmark 6
6
80 Rug tønner Norge 1915 1/4
1915 1/4
81 Salt tønner Danmark 192 1/2
175
Norge
17 1/2
82 Sech, i butelier amer Danmark 1/2
1/2
83 Sei lester Danmark 1
1
84 Sild, saltet tønner Danmark 65
3
Norge
62
85 Skinn, kalv deker Norge 4
4
86 Skomakerarbeid Norge 4
4
87 Sko og tøffler Norge 5
5
88 Slagvoller stykk Danmark 40
40
89 Sleber tylfter Danmark 8 1/2
8 1/2
90 Slipesteiner stykk Danmark 117
49
Norge
68
91 Smør flasker Danmark 2 1/2
2 1/2
92 Smør tønner Norge 10
10
93 Steinkull tønner Danmark 140
140
94 Steintøy Norge 10
10
95 Stemet stykk Norge 2
2
96 Stolper, eik tylfter Danmark 39 1/2
39 1/2
97 Stry pund Norge 200
200
98 Svellinger stykk Danmark 10
10
99 Såpe flasker Norge 2
2
100 Takstein stykk Norge 6000 Enhet ikke oppgitt, går ut i fra at det er stykk
6000
101 Tinn, uabreidet pund Danmark 790
2 - 9 - 6
102 Tjære tønner Danmark 44
44
103 Tobakk pund Norge 25
25
104 Torsk lester Danmark 1/2
1/2
105 Torsk tønner Norge 11
11
106 Tran tønner Danmark 4
4
107 Tømmer, lind tylfter Fremmede steder 128 1/2
128 1/2
108 Tømmer, osp tylfter Fremmede steder 17
17
109 Ull pund Norge 270
270
110 Vadmel Norge 2
2
111 Ved favner Danmark 4697
71
Fremmede steder
4626
112 Ved, splittved favner Fremmede steder 204
204
113 Vin, fransk oksehoder Norge 1
1
114 Ziter stykk Danmark 11
11
115 Øl tønner Danmark 2
2
116 Østerskaker stykk Danmark 9
9
117 Ål, saltet tønner Norge 4 1/2
4 1/2
118 Ål, tørket stykk Norge 400 Enhet er ikke oppgitt, går ut i fra at det er stykk.
400
119 Årer tylfter Danmark 127
1
Fremmede steder
126

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.