Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Kristiansand
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1686
Spesifisering:
Kilder: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Alling, 10 alen tre Utgående 7
7
2 Alling, 10 alen tylfter Utgående 1352
1352
3 Alling, 12 alen, doble tylfter Utgående 97 1/2
97 1/2
4 Alling, 12 alen, enkelte tylfter Utgående 102
102
5 Alling, 7 alen tylfter Utgående 674 1/2
674 1/2
6 Alling, 8 alen tylfter Utgående 143 1/2
143 1/2
7 Alling, 9 alen tylfter Utgående 98 1/2
98 1/2
8 Ankerstokker, vrak tre Utgående 2
2
9 Ankerstokker, vrak tylfter Utgående 1
1
10 Barkun, dobbelte tylfter Utgående 62 1/2
62 1/2
11 Barkun, enkelte tylfter Utgående 79 1/2
79 1/2
12 Begerholt tylfter Utgående 56 1/2
56 1/2
13 Bjelker, furu, 20 fot, 1 1/2 fot brede tre Utgående 2
2
14 Bjelker, furu, 20 fot, 1 1/2 fot brede tylfter Utgående 268
268
15 Bjelker, furu, 20 fot, 1 fot brede tre Utgående 2
2
16 Bjelker, furu, 20 fot, 1 fot brede tylfter Utgående 1304
1304
17 Bjelker, furu, 20 fot, under 1 fot brede tylfter Utgående 27
27
18 Bjelker, furu, 22 fot, 1 1/2 fot brede tre Utgående 3
3
19 Bjelker, furu, 22 fot, 1 1/2 fot brede tylfter Utgående 209
209
20 Bjelker, furu, 22 fot, 1 fot brede tre Utgående 9
9
21 Bjelker, furu, 22 fot, 1 fot brede tylfter Utgående 1127
1127
22 Bjelker, furu, 22 fot, under 1 fot brede tre Utgående 5
5
23 Bjelker, furu, 22 fot, under 1 fot brede tylfter Utgående 1046
1046
24 Bjelker, furu, 25 fot, 1 fot brede tylfter Utgående 16
16
25 Bjelker, furu, 25 fot, under 1 fot brede tylfter Utgående 66
66
26 Bjelker, furu, 27 fot, 1 fot brede tre 3
27 Bjelker, furu, 27 fot, 1 fot brede tylfter 2
28 Bjelker, furu, 27 fot, under 1 fot brede tre Utgående 3
3
29 Bjelker, furu, 27 fot, under 1 fot brede tylfter 2
30 Bord, eik tylfter Utgående 20 1/2
20 1/2
31 Bord, furu, vrak stykk Utgående 280
280
32 Båndstaker stykk Utgående 6836
6836
33 Deeler, furu stykk Utgående 39760
39760
34 Dugelige ancher stocher tre Utgående 6
6
35 Harvebul tylfter Utgående 20
20
36 Håndspiker tylfter Utgående 6
6
37 Karbon tylfter Utgående 5
5
38 Krumholt stykk Utgående 32
32
39 Lekter stykk Utgående 2592
2592
40 Nagler, eikenagler, enkelte stykk Utgående 500
500
41 Orebark tønner Utgående 24
24
42 Påler, lind tylfter Utgående 19
19
43 Sløyfer stykk Utgående 250 Enhet ikke oppgitt, antar at det er stykk.
250
44 Stokker og trær tylfter Utgående 8
8
45 Stolper, eik tylfter Utgående 32
32
46 Tønnestaver, enkelte stykk Utgående 5200 Enhet ikke oppgitt, antar at det er stykk.
5200
47 Ved, askeved tønner Utgående 23
23
48 Ved, bjørkeved favner Utgående 2427 1/2
2427 1/2
49 Ved, dobbelt favner Utgående 2
2
50 Ved, einerved favner Utgående 15 1/2
15 1/2
51 Åretrær tylfter Utgående 1
1

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.