Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Fredrikstad
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1733
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Appelsiner stykk Norge 1200
1200
2 Byggryn tønner Danmark 2
2
3 Fiken pund Norge 140
140
4 Havre tønner Norge 100
100
5 Hvetemel flasker Danmark 2
2
6 Hvetemel kvartinger Danmark 2
2
7 Jern pund Fremmede steder 16000
50 - 0 - 0
8 Jern pund Danmark 6080
19 - 0 - 0
9 Klede stykk Norge 9 9 stykk 274 alen. Usikker på om det er det samme eller begge deler
9
10 Kummen pund Danmark 500
500
11 Kummen pund Danmark 2400
2400
12 Ost pund Norge 896
2 - 16 - 0
13 Pomeranser stykk Norge 400
400
14 Salt, fransk tønner Norge 20
20
15 Salt, portugisisk tønner Danmark 30
30
16 Sitroner stykk Norge 3600
3600
17 Smør tønner Norge 2 3/4
2 3/4
18 Steinkull lester Danmark 8
8
19 Takstein stykk Danmark 10500
10500

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.