Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Moss
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1733
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Bjelker, 10 alen tylfter Danmark 294
193
Fremmede steder
101
2 Bjelker, 12 alen tylfter Danmark 445
257
Fremmede steder
188
3 Bjelker, 14 alen tylfter Fremmede steder 3
3
4 Bjelker, 16 alen tylfter Danmark 134 1/2
97 1/2
Fremmede steder
37
5 Bjelker, 18 alen tylfter Danmark 13
13
6 Bjelker, 7 alen tylfter Danmark 930
511
Fremmede steder
419
7 Bjelker, 8 alen tylfter Danmark 113
57
Fremmede steder
56
8 Bøkeholdt tylfter Fremmede steder 48
48
9 Båndstaker stykk Danmark 1500
1500
10 Deeler stykk Danmark 65927
11637
Fremmede steder
54290
11 Egg Norge 4
4
12 Epler tønner Norge 7
7
13 Flesk pund Norge 1600
5 - 0 - 0
14 Hjemmelagde varer Norge 30
30
15 Hvete pund Norge 200
200
16 Håndspiker tylfter Danmark 219
29
Fremmede steder
190
17 Jern, i arbeid pund Norge 60
60
18 Jern, stangjern pund Danmark 354012
821 - 4 - 4
Fremmede steder
196 - 0 - 0
Norge
89 - 1 - 8
19 Jufferter, dobbelte stykk Fremmede steder 2200
2200
20 Jufferter, enkelte stykk Fremmede steder 12000
12000
21 Kakkelovner, jern pund Danmark 10738
29 - 10 - 10
Norge
4 - 0 - 8
22 Kastanjer pund Norge 350
350
23 Kummen pund Danmark 136
136
24 Laks fjerdinger Danmark 2 1/2
2 1/2
25 Laks stykk Danmark 16
16
26 Lekter stykk Danmark 4124
4124
27 Lossetre tylfter Danmark 17
17
28 Murstein stykk Norge 5000
5000
29 Ost pund Danmark 18
18
30 Smør tønner Norge 2 1/8
2 1/8
31 Sperrer, 15 fot stykk Danmark 8
1/2
Fremmede steder
7 1/2
32 Sporer ?? 6 1/4 00 til Danmark
33 Steinkull lester Danmark 2 1/2
2 1/2
34 Stål pund Norge 100
100
35 Ståltråd pund Norge 24
0 - 1 1/2 - 0
36 Takstein stykk Norge 8000
8000
37 Tobakk, snus pund Danmark 100
100
38 Tobakk i ruller pund Norge 7720
7720
39 Tobakksblader pund Norge 8500
8500
40 Tyttebær anker Danmark 3
3
41 Ved, bjerk og bøk favner Danmark 125
90
Fremmede steder
35
42 Vin, fransk anker Norge 2
2
43 Åretrær tylfter Fremmede steder 12
12

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.