Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Christiania
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1733
Spesifisering:
Kilder: Arkivverket
Notat: Trelast mangler

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Bly pund Danmark 5091
14 - 5 - 14
Norge
1 - 12 - 5
2 Brennevin, fransk oksehoder Norge 7 1/3
7 1/3
3 Fjær pund Fremmede steder 96
0 - 6 - 0
4 Humle pund Norge 112
0 - 7 - 0
5 Hvetemel tønner Danmark 16 1/2
16 1/2
6 Hør pund Danmark 4930
4 - 3 - 0
Norge
11 - 5 - 2
7 Jern, i arbeid pund Norge 320
1 - 0 - 0
8 Jern, stangjern pund Danmark 523775
895 - 9 - 14
Fremmede steder
508 - 0 - 8
Norge
233 - 5 - 9
9 Kakkelovner, jern pund Danmark 89945
136 - 11 - 9
Fremmede steder
15 - 0 - 0
Norge
129 - 10 - 0
10 Kastanjer pund Norge 69
69
11 Kummen pund Danmark 58028
54628
Norge
3400
12 Kvikksølv pund Norge 155
155
13 Lim, alle slag pund Danmark 100
100
14 Linkaker stykk Fremmede steder 53000
53000
15 Messing, i arbeid pund Norge 9
9
16 Olje, lin og rapsolje amer Danmark 54
54
17 Ost pund Danmark 2117
1 - 7 - 4
Norge
5 - 5 - 1
18 Papir, skrivepapir ris Danmark 428
354
Norge
74
19 Papir, trykkepapir baller Danmark 30
30
20 Prosentvarer Fremmede steder 84
84
21 Puder pund Norge 50
50
22 Rosiner pund Norge 100
100
23 Salt, fransk tønner Norge 24
24
24 Salt, spansk tønner Norge 54
54
25 Silke lodd Norge 4
4
26 Sirup pund Norge 4250
4250
27 Smør tønner Norge 6 1/2
6 1/2
28 Steinkull tønner Danmark 630
630
29 Sukker, kanarisukker pund Norge 100
100
30 Svisker pund Norge 1050
1050
31 Såpe, grønnsåpe kvartinger Norge 145
145
32 Tinn, i arbeid pund Danmark 240
0 - 15 - 0
33 Tjære tønner Danmark 278
195
Fremmede steder
74
Norge
9
34 Tobakk, spunnet pund Norge 159
159
35 Tobakksblader pund Norge 1800
1800
36 Øl tønner Danmark 4
4

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.